Klicek logo Stichting Klíček
sipka Werk

Kinderhospice

Contact
 
Werk van de Stichting

Het allereerste begin van stichting Klíček werd voorafgegaan aan verscheidene jaren van persoonlijk contact met kinderen in ziekenhuizen . Dit liet ons ontdekken hoe belangrijk de voor het oog simpele en gebruikelijke dagelijkse dingen zijn voor hen die hun dagen doorbrengen tussen ziekenhuismuren. Hoe fijn het voor hen is om samen te zijn met mensen die van hen houden , om onder een boom te zitten, om in het bos te wandelen, om dieren en huisdieren aan te raken, om een liefdevolle en mooie dag door te brengen met het feit dat ze even geen pijn voelen en ze, bijvoorbeeld, goed te eten krijgen. Wij gezonde mensen vinden al die dingen zo gewoon dat we vaak geen blijdschap voelen en ons over hen ontfermen.

Onze eerste en originele bedoeling was het opzetten van een huis met een mooie tuin in een mooie omgeving. Het huis zou open staan voor zieke kinderen en hun familie tijdens de behandeling en als de behandeling afgelopen is, en zou de mogelijkheid geven om uit te rusten maar ook om creatief, speelzaam en tot hulp te zijn voor de anderen. We wilden dat het huis een plaats zou worden waar mensen op krachten konden komen en waar ze zich net als thuis goed zouden voelen.

Er zijn natuurlijk veel dingen die gedaan kunnen worden om een kind te helpen, ook als ze nog in het ziekenhuis verblijven. Kinderen hechten er vaak veel waarde aan om door hun ouders omringt te worden. Een van onze doelen is om de Tsjechische ziekenhuizen kindvriendelijker en opener naar de ouders toe te maken.

Ziekehuisspeelgoed is een andere belangijke stap naar een echt kindvriendelijk ziekenhuis. Het deskundig personeel legt de kinderen (en hun familie) de gang van zaken van de behandeling uit, welke behandeling ze zullen krijgen en waar die goed voor is. Onze stichting spoort de Tsjechische ziekenhuizen aan om speelgoed aan te schaffen en om spelbegeleiders in het team op te nemen die gezamelijk zorgdragen voor het kind. We proberen ook de rol van ziekenhuisvrijwilligers te ontdekken.

Sinds 1992 hebben we zomerkampen georganiseerd voor kinderen nadat ze een lange ziekenhuisbehandeling ondergaan hebben. Het kampoord met grote indianen tenten is in feite net zo open voor iedereen als ons huis zal worden. Het kampprogramma is gemaakt om de kinderen verschillende dingen te laten doen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Onze wens (en inspanning) is om een vrije en vriendelijke sfeer te creëeren, mensen bewust te maken van de verbanden tussen alle dingen in de wereld en van hun eigen verantwoordelijkheden, bij alles wat ze doen.

We werken onder eenvoudige omstandigheden, niettemin, komen de juiste hoeveelheden geld altijd op de juiste tijd zodat het werk aan de projecten die gepland waren, gedaan kan worden. Ons stichtingswerk kan niet gedaan worden zonder de grote hoeveelheid vrijwilligers die hun tijd en energie opofferen om onze idealen tot leven te brengen.

Veel kinderen die we ontmoet hebben in de ziekenhuizen zijn al overleden. Dankzij hen hebben we gerealiseerd hoe belangrijk het is om aandacht te geven aan deze kinderen, bij wie de behandeling niet succesvol uitpakt. Het doel van onze inspanningen is om de zieke kinderen en hun familie in deze moelijke periode van hun leven te helpen door het vinden van kinderhospices over de hele wereld. Ons originele idee van het ´open dorpshuis´ werd met de jaren steeds groter, inclusief de dimensie van de hospicezorg. In de zomer van 1997 kreeg de Klíček stichting een oude dorpsschool met een grote tuin, ongeveer 60 km. van Praag. We wilden daar graag ons huis en de kinderhospice opzetten.

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-8 Nadační fond Klíček