Vystěhování svépomocné ubytovny pro rodiče dětí
hospitalizovaných ve FN Motol
 
Výběr důležitých informací k situaci kolem svépomocné rodičovské ubytovny, kterou založil a spravoval Nadační fond Klíček (za pomoci Sdružení Klíček) a která sloužila rodinám nemocných dětí na půdě motolské nemocnice v Praze od roku 1993 do 31. října 2016, kdy musela být z rozhodnutí tehdejšího ředitele, JUDr. Miloslava Ludvíka (ČSSD), vystěhována - a to bez udání zásadních důvodů, kvůli kterým by nemohla dál pokračovat.

VYJÁDŘENÍ k tiskové konferenci FNM ze dne 14. 2. 2018.
Odpovědi na některé z aktuálních otázek přinášíme ZDE.
Textové ohlédnutí za uplynulým rokem TADY.
Bilanční rozhovor A. Gálové na portálu info.cz TU.

 

Fotografie z jara 2015
Na jaře v roce 2015 jsme prostory ubytovny, o které jsme se starali, vybavili novým nábytkem a zařízením: k novým podlahám, které jsme předtím pořídili (původní lino už bylo prošlapané a nemocnice neměla zájem je vyměnit za nové) tak přibyly nové postele, matrace, kompletně nová kuchyňská linka a několik skříněk a komod; na slavnostním předání daru našim sponzorům přišel poděkovat náměstek ředitele dr. Holcát – ten při té příležitosti také děkoval Klíčku za jeho práci. (Rok poté, aniž by se na naší práci mezitím cokoli změnilo, na nás tentýž náměstek při jednání zvýšeným hlasem pokřikoval: “Prostě vás tu nechceme.”)


Fotoreportáž Ludvíka Hradilka z 9. května 2016
Výmluvně zachycuje situaci v době, kdy ředitel motolské nemocnice oznámil zástupcům Klíčku svůj úmysl zrušit svépomocnou rodičovskou ubytovnu.


Text petice
která na podporu zachování svépomocné rodičovské ubytovny vznikla už 12. května 2016. Petici v předepsané papírové podobě podepsalo více než 13.500 lidí! Mezi signatáři jsou nejen stovky rodičů, kteří v uplynulých letech svépomocnou ubytovnu využili, ale také mnoho známých osobností, které práci našeho Nadačního fondu Klíček znají a mnozí z nich také podporují, jako např.: Prof. Jan Sokol, Prof. Helena Haškovcová, Doc. Iva Holmerová, Zdeněk Svěrák, Vladimír Javorský, Hana Maciuchová, Vladimír Zindulka a další.Shrnutí argumentů,
které vedení nemocnice udávalo jako důvody ke zrušení námi spravované ubytovny - text je v tom znění, v jakém jsme jej sepsali 26. října 2016, jen necelý týden předtím, než jsme prostory museli vystěhovat.Otázky a odpovědi
kolem rušení ubytovny - shrnutí jsme sepsali ve vypjaté době, 30. října 2016, tedy den před vystěhováním ubytovny.Fotogalerie Ludvíka Hradilka
zachytila smutný den, 31. října 2016, kdy po 23 letech dobré služby vystěhováváme prostory, o které jsme se s péčí tolik let starali…Svižník
odkaz na nadační zpravodaj z konce loňského roku, kde situaci kolem vystěhování ubytovny podrobně reflektujeme.Usnesení Senátu
Odkaz na usnesení ohledně petice za zachování naší ubytovny. Dokument byl přijat na 6. schůzi, konané dne 20. dubna 2017Dopis,
podávaný na podatelnu motolské nemocnice 29. září 2017.
(Dopis zůstal bez odpovědi, korespondence, která následovala po jeho opakovaném odeslání, nepřinesla žádný posun. Koncem října 2019 jsme proto znovu požádali ředitele o osobní schůzku.)>

Pokud byste chtěli vidět, jak to na ubytovně vypadalo a jak fungovala, můžete se podívat i na dvě videa, kde je ubytovna zachycená; první je cca pětiminutové, je z jara loňského roku, natočil je Igor Chaun u příležitosti udělování ceny EY Společensky prospěšný podnikatel roku: odkaz ZDE

Druhý odkaz je na dokumentární film Životy dětí (28 minut), Česká televize odvysílala film v roce 2012 a od té doby jej má ve svém archivu.