Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka
sipka Sdružení Klíček

Personální obsazení

Stanovy

Kontakt
 
O Sdružení

Sdružení Klíček bylo zaregistrováno MV ČR dne 22. prosince 1992 pod číslem
VSC/1-17/99/92-R.

Je dobrovolnou neprofesní organizací, sdružující své členy z řad občanů bez rozdílu věku, národnosti, víry či společenského postavení, jejichž postoje jsou blízké ideálům Nadačního fondu Klíček a kteří se chtějí aktivně podílet na pomoci nemocným dětem a jejich rodinám.

Sdružení původně vzniklo ze skupiny rodičů hospitalizovaných dětí, několika starších pacientů a dobrovolníků, časem se k jeho práci začali přidávat další lidé z různých míst v celé republice.

IČO: 48135496
Bankovní spojení: 198740950227/0100, KB Praha Východ
Sídelní adresa: Sdružení Klíček, Renoirova 654, 152 00 Praha 5
Kontaktní adresa: Sdružení Klíček, Malejovice 22, 285 04 Uhlířské Janovice
Telefon: +420-775-204 109
Skype: malejovice
E-mail: klicek@klicek.org


Hlavními úkoly Sdružení jsou zejména:
  • Odstraňovat bariéry mezi vážně nemocnými dětmi, jejich rodinami, zdravotnickými institucemi a veřejností.
  • Zasazovat se o humanizaci dětských nemocnic a samotné hospitalizace, podporovat základní lidská práva hospitalizovaných dětí a jejich rodin, zavádět do dětských nemocnic funkci dobrovolníka a herního specialisty.
  • Vyvíjet vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na lidskou stránku ošetřovatelské péče, včetně organizování domácích i zahraničních kursů pro dobrovolníky, herní specialisty a střední zdravotnický personál; pořádat přednášky pro členy Sdružení i širší veřejnost.
  • Vyvíjet publikační činnost, podporovat domácí i zahraniční informační výměnu a prakticky se zasazovat o přirozené sbližování vážně nemocných a zdravé části populace, o odstraňování situací, v nichž dochází k sociální a/nebo materiální izolaci.
  • Zdůrazňovat význam obyčejných a přirozených věcí v životě nemocných dětí.
  • Dávat prostor všem, kdo cítí potřebu pomoci hospitalizovaným dětem a dětem v izolaci.
  • Chránit soukromí vážně nemocných dětí a jejich rodin před agresívními reklamními kampaněmi a jinými kampaněmi oslovujícími veřejnost neetickým emocionálním vydíráním.
  • Podporovat zodpovědný a poučený přístup k vlastnímu zdraví.
 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-18 Nadační fond Klíček