Klicek logo 
sipka

Stichting Klíček

Werk

Kinderhospice

Contact


BUS RTO 706

 
 
 
Stichting Klíček

Op 1 januari 1998 kwam er een nieuwe wet in Tsjechië die betrekking had op alle stichtingen in ons land. Volgens deze wet moest elke stichting zich voor het eind van 1998 opnieuw laten registreren,. De aanvraag van "Nadace Klíček", werd op tijd geregistreerd als"Nadační fond Klíček". Desondanks bleek de registratie een langdurige procedure te zijn. "Nadační fond Klíček" werd, na bijna 2 jaar wachten, geregistreerd op 3 Oktober 2000. Niet alleen ons werk en onze plannen, maar ook het nationale registratie numer (IČO) en onze boekhouding bleven onveranderd.

IČO (nationaal registratienummer): 45247234
Bankrekeningnummer: 21130111/0100, Komercni banka Praha Vychod
Registratieadres: Nadační fond Klíček, Renoirova 654, 152 00 Praha 5
Contactadres: Nadační fond Klíček, Malejovice 22, 285 04 Uhlirske Janovice
Telefoonnummer: +420-775-204 109
Skype: malejovice
E-mail: klicek@klicek.org


Over het werk van de Klíček stichting:

 • Zomerkampen voor kinderen na een lange ziekenhuis behandeling (sinds 1992). Familieleden van kinderen die al overleden zijn kunnen ook aan deze kampen deelnemen.

 • Het coördineren van de eerste internationale conferentie voor hospices en andere vormen van verzorging voor de erg zieke en stervende mensen. (samen met de gezondheidsafdeling en Het Medische Dagblad)

 • Samenwerking in het maken van een filmdocumentaire "Not to Stay Alone" over de verschillen tussen Engelse en Tsjechische kinderziekenhuizen (1993, beschikbaar in de videotheek van de State Health Institute/Státní zdravotní ústav).

 • Vertaling van de "Charter of Rights of Children in Hospital" (uitgegeven door de "Committee for Ethics in Medicine" bij de gezondheidsafdeling).

 • Series van lectuur voor verpleegkundigen en – studenten over de rechten van ziekenhuiskinderen, speelgoed, ouders in het ziekenhuis en ziekenhuisvrijwilligers; gepubliceerd informatiemateriaal over de belangrijke punten.

 • Het opzetten en runnen van een kleine zelfzorgherberg voor ouders van wie de kinderen in het ziekenhuis Motol Teaching Hospital in Praag liggen (geopend sinds 1993, meer dan 3.500 ouders, grootouders en verwanten van de zieke kinderen hebben het tot nu toe gebruikt).

 • Het vertalen en publiceren van belangrijke boeken van Elisabeth Kübler-Ross - "On Death and Dying", "Questions and Answers on Death and Dying" en "On Children and Death.

 • Het kopen van stretchers en een aantal andere hulpvoorzieningen (waterkokers, strijkplanken, etc.) Voor ouders die hun kinderen onder allerlei omstandigheden vergezellen in bepaalde kinderziekenhuizen in het hele land. In samenwerking met de Olga Havel Stichting.

 • Series van lectuur over mensenrechten voor studenten op basis- en middelbare scholen die vooral gevestigd zijn in Praag – een deel van het Czechoslovak Charter 77 stichtingenproject (twee uitgeprinte materialen zijn gepubliceerd als een uitgave).

 • Het organiseren van een introducerende cursus voor ziekenhuisvrijwillgers en spelbegeleiders (1999).

 • Het werken aan het opzetten van een kinderhospice.

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-8 Nadační fond Klíček