Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka
sipka O nás

Motto

Historie

Personální obsazení

Statut

Výroční zpráva 2018

Kontakt

Sdružení Klíček

Publikace

Archiv

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
O nás

Nadace Klíček
byla zaregistrována OÚ Prahy 8 dne 4. října 1991.
V souladu s novým nadačním zákonem byla přeregistrována na Nadační fond Klíček - ten byl do nadačního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze zapsán dne 3. října 2000 a je plným právním nástupcem Nadace Klíček.

IČO: 45247234
Bankovní spojení: 21130111/0100, KB Praha Východ
Sídelní adresa: Nadační fond Klíček, Renoirova 654, 152 00 Praha 5
Telefon: +420-775-204 109
Skype: malejovice
E-mail: klicek@klicek.org


Naše cíle:
 • Zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin
 • Napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných dětí
 • Posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě
 • Pomáhat při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská oddělení
 • Vybudovat dětský hospic
 • Podporovat zodpovědný a ohleduplný přístup k vlastnímu životu, k druhým lidem
  a okolnímu světu, inspirovat k uvažování v souvislostech
 • Posilovat občanské chování, zejména ve vztahu jedinec x instituce
 • Otevírat diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňovat bariéry mezi světem "zdravých" a světem "nemocných".


Z dosavadní práce Nadace Klíček (Nadačního fondu Klíček):
 • Letní ozdravné tábory pro děti po dlouhé nemocniční léčbě (od r. 1992). Táborů se účastní i pozůstalí rodiče a sourozenci.

 • Spolupořádání 1. mezinárodní konference "Hospic a jiné formy péče o vážně nemocné a umírající" (ve spolupráci s MZ ČR a týdeníkem Zdravotnické noviny, květen 1992)

 • Podíl na výrobě dokumentárního filmu o českých a anglických dětských nemocnicích "Nezůstat sám" (k zapůjčení ve videotéce Státního zdravotního ústavu v Praze)

 • Překlad "Charty práv dětí v nemocnici" (podpořila Centrální etická komise při MZ ČR)

 • Série přednášek pro zdravotnický personál (ve spolupráci s MZ ČR) a studenty středních zdravotnických škol o právech hospitalizovaných dětí, herní práci, dobrovolnících a rodičích v nemocnici, publikování informačních materiálů z těchto oblastí.

 • Zřízení a spravování svépomocné ubytovny pro mimopražské rodiče dětí léčených ve fakultní nemocnici v Praze-Motole (funguje od léta 1993, využilo ji více než 3.500 rodičů, prarodičů i sourozenců nemocných dětí z celé republiky)

 • Překlad a vydání tří knih americké lékařky Elisabeth Kübler-Rossové:
  "O smrti a umírání“, "Otázky a odpovědi o smrti a umírání" a „O dětech a smrti“


 • Zakoupení rozkládacích křesel a drobného vybavení pro doprovázející rodiče na vybraná dětská oddělení - ve spolupráci s Výborem dobré vůle

 • Série přednášek na středních a základních školách v Praze - v rámci projektu Československé nadace Charty 77 "Výchova k lidským právům" (tiskem zpracováno v "Čítance" a "Sešitě komentářů")

 • Zpracování a aktualizace Průvodce po dětských nemocnicích a dětských odděleních ČR.

 • Uspořádání pilotního vzdělávacího kursu pro dobrovolníky a herní pracovníky v dětských nemocnicích (první svého druhu v ČR - ve spolupráci s nadací Open Society Fund a Výborem dobré vůle).

 • Otevření vzdělávacího programu pro obor “Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči” (ve spolupráci s VZŠ v Plzni a FHS UK Praha)

 • Budování dětského hospice.
 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-19 Nadační fond Klíček