Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka
sipka O nás

Motto

Historie

Personální obsazení

Statut

Výroční zpráva 2017

Kontakt

Sdružení Klíček

Publikace

Archiv

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
Historie naší práce

Vzniku Nadace Klíček předcházelo několik let osobního kontaktu s dětmi v nemocnici, který vedl až k poznání, jak nesmírně důležité jsou pro nemocného člověka i zdánlivě obyčejné věci: možnost být s někým, koho máme rádi a kdo má rád nás, procházka v lese, posezení pod stromem, kontakt se zvířaty, nebo třeba radost z toho, že je krásný den, že člověka zrovna nic nebolí a může si dát něco dobrého k snědku - prostě všechno to, co nám zdravým často připadá tak samozřejmé, že se z toho zapomínáme radovat.

Naším původním cílem tedy bylo zřídit na venkově otevřený dům se zahradou, kam by mohly přijíždět vážně nemocné děti - jak v průběhu své náročné léčby, tak po jejím skončení. Dům by jim nabízel příležitost k odpočinku i tvůrčí práci. Přáli jsme si, aby byl místem, kde by lidé mohli nabrat novou sílu a kde by jim bylo hezky.

Mnoho dětí, s nimiž jsme se v nemocnici seznámili, skončilo svoji pozemskou pouť. Díky nim jsme si uvědomili, jak důležité je věnovat pozornost i těm, u nichž léčení v nemocnici nebylo úspěšné. Ve snaze pomoci dětem a jejich rodičům na tomto těžkém úseku cesty začaly ve světě vznikat dětské hospice. Původní představa našeho domu na venkově se tak rozšířila i o rozměr hospicové péče.

Na sklonku léta 1997 dostala Nadace Klíček darem starou vesnickou školu se zahradou v krásné přírodě středního Posázaví. Dětský hospic tedy budujeme právě tam. V roce 2004 skončila náročná rekonstrukce staré školní budovy - ta začíná sloužit rodinám s relativně soběstačnými dětmi (tedy takovými, které nejsou odkázány na lůžko) a v mnoha ohledech se blíží naší prvotní představě otevřeného domu. V příštím roce bychom rádi začali se stavbou ošetřovatelské jednotky, která bude schopna nabízet i intenzívní ošetřování a plnou paliativní péči, včetně možnosti péče terminální.

Pro pohodu nemocných dětí je však možné mnoho udělat už při samotném pobytu v nemocnici. Jedním z největších trápení bývá odloučení od rodičů. Naše nadace se proto také snaží přispět k tomu, aby s dětmi v nemocnicích mohli být i jejich rodiče.

Velkou službu prokazuje dětem v nemocnici také herní práce (playwork), v zahraničí propracovaná jako speciální obor. Lidé této profese především připravují hospitalizované děti - ve spolupráci s jejich rodiči - na chystané zákroky a vysvětlují jim postup léčby. Snažíme se napomoci tomu, aby se herní práce rozšířila i v našich nemocnicích a aby zde své místo začali mít také laičtí dobrovolníci.

Od roku 1992 pořádáme pro děti po dlouhé nemocniční léčbě letní ozdravné tábory. Táborová louka a velké indiánské stany nám tak zatím alespoň po dobu letních prázdnin nahrazují plánovaný dům. Speciální program připravujeme tak, aby nabízel vždy více možností, jak strávit čas a něco nového se naučit. Naším přáním a snahou je, vytvořit pro všechny táborníky svobodné a vlídné prostředí, probouzet vědomí sounáležitosti se světem okolo nás a odpovědnosti za všechno, co člověk dělá.

Ačkoli pracujeme ve velmi skromných podmínkách, na všechnu práci, kterou bylo třeba udělat, jsme zatím vždy získali i nezbytné finanční prostředky. Naše práce by ovšem nebyla možná také bez mnoha dobrovolných pomocníků, kteří jsou myšlenkám, jež náš nadační fond opatruje, ochotni věnovat svůj čas, energii i nápady.

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-18 Nadační fond Klíček