Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

Dětský hospic

Náš projekt

Historie projektu

Respitní část

Zdravotnická část

Půjčovna pomůcek

Energeia, o.p.s.

Otázky a odpovědi

Dům u cesty

Praktické informace
 
Náš projekt

Žádné dva dětské hospice nejsou stejné – každý má jinou atmosféru, v každém se odráží filosofie jeho zakladatele. Také náš dětský hospic se bude od ostatních zařízení, která zatím ve světě existují, v řadě ohledů lišit. Jedním z výrazných rozdílů je například rozdělení projektu do dvou budov, z nichž jedna je do určité míry otevřena i aktivitám zdravých dětí, zatímco druhá bude mít uzavřenější, ryze ošetřovatelský charakter.

Dětský hospic, který budujeme, vzniká v obci Malejovice ve středním Posázaví. V první fázi jsme zrekonstruovali bývalou venkovskou školu, již nám pro tento účel věnovalo zastupitelstvo města Uhlířské Janovice. Budova po kolaudaci (2004) nabízí respitní pobyty rodinám s vážně nemocnými dětmi, které nevyžadují intenzívní ošetřování.

Před sebou nyní máme vybudování zdravotnické části – tzv. ošetřovatelské jednotky.

Poněkud netradiční, ale potenciálně slibnou cestou financování – jak investičního, tak provozního – se zdálo být spojení s obecně prospěšnou společností Energeia, jejímž cílem bylo vybudovat malou vodní elektrárnu na Labi, na již existujícím jezu Štětí, a veškerý výtěžek z prodeje elektřiny používat na financování obecně prospěšných aktivit, které si samy na sebe nikdy nemohou vydělat. Náš dětský hospic měl být jedním z účelů, na něž měl být zisk generovaný vodní elektrárnou určen. Ačkoli elektrárna od podzimu roku 2014 stojí a funguje, původní sliby zakladatelů Energeii zatím naplňovány nejsou a zdá se, že léta deklarovaná vůle ke spolupráci s Klíčkem nebyla míněna příliš vážně.

Doufáme ovšem, že i novou budovu se navzdory všem těžkostem podaří dovést do zdárného konce, a že se tak povede dotvořit místo, jehož osnovou a obsahem bude – i přes veškerou nutnou odbornost – především partnerství, přátelství a láska. To je totiž to, díky čemu se dům – a troufáme si říci, že jakýkoli dům – stává pro své hosty v pravém slova smyslu hospicem.

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-16 Nadační fond Klíček