Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Letní tábory
 Úvodní stránka

Letní tábory

TÁBOR 2019
 
Letní tábory

Letní ozdravné tábory pro děti po náročné nemocniční léčbě pořádáme už od roku 1992, na organizaci se společně podílejí Nadační fond Klíček, Sdružení Klíček a turistický oddíl mládeže TOM Klíček.

Tábory jsou otevřené nejenom bývalým či současným dětským pacientům, ale také jejich přátelům, sourozencům a rodičům. Někteří naši kamarádi s námi už na žádný tábor nepojedou; často však přijíždějí jejich rodiče a pozůstalí sourozenci.

Mnohé z dětí, které na tábor přijedou, se z různých důvodů nemohou (nebo nechtějí) účastnit běžných táborů - brání jim v tom např. zdravotní handicapy nebo silná vazba na rodinu (zvlášť, znamenal-li předchozí pobyt v nemocnici dlouhé odloučení). Snažíme se proto, aby každý z účastníků měl co nejindividuálnější péči a přístup a aby se táborový program odvíjel pokud možno podle aktuálních potřeb a zájmů všech zúčastněných - tomu odpovídá i vyšší počet dospělých dobrovolníků: 15 dospělých mívá na starosti 25-30 dětí (řada dospělých pomocníků vyrostla z původních dětských účastníků).

Rádi bychom, aby každý tábor všem, kdo se na něm podílejí, dával příležitost něco nového se naučit, něco nového si uvědomit - zamyslet se nad sebou a nad světem, nad tím, co všechno člověk nemá, ale co všechno naopak má ve svých rukou.

Vůdčím motivem každého tábora je tradičně příběh "obyčejného" dnešního člověka, který je na své pouti světem konfrontován s řadou typických situací, jež dnešní život lidem přináší. Smysl takto pojaté táborové hry je dvojí - jednak chceme ukázat, že i všední život je skutečným a opravdovým dobrodružstvím, od nějž není třeba utíkat do lákavějších smyšlených světů, jednak chceme dětem (i dospělým) v obnažené a poněkud nadsazené podobě představit některé principy, otázky, úskalí a dilemata, jimiž je život dnešního civilizovaného lidstva prosycen.

Velmi bychom si přáli, aby "táborové dobrodružství" nekončilo s posledním dnem tábora, ale aby si děti z letního pobytu odvážely něco, co jim pomůže nově nahlížet na rozličné peripetie, které je v jejich vlastním životě potkávají.

Od roku 2000 jsou naší táborovou základnou Malejovice, svá týpí stavíme na louce za školou. Díky bezpečnému zázemí hospicového domu s námi už mohou jezdit i děti, jimž jejich zdravotní stav neumožňuje pobývat na táborech ve volné přírodě.

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-19 Nadační fond Klíček