Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

O nás

Sdružení Klíček

Publikace

Archiv

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování
sipka Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
Zajímavé odkazy

Předesíláme, že stránka odkazů na zajímavé webové stránky nemá charakter systematického a zástupného výběru a lze předpokládat, že její skladba bude během času doznávat poměrně častých úprav a změn.

Hospicové organizace

HOSPICE.CZ
Internetové stránky sdružující veškeré informace o aktuálním dění na poli hospicové péče v České republice i na Slovensku.
www.hospice.cz

Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Působí v Praze od června 2002 jako poradna domácí hospicové péče pro umírající a jejich rodiny. Poskytuje pomoc rodinám, které si přejí, aby jejich blízký nezůstával sám v nemocnici ve chvíli, kdy mu již nemocniční péče nemá co nabídnout. Poskytuje služby lékaře a zdravotní sestry, spolupracuje s psychology, sociology, duchovními i s agenturami domácí péče.
www.cestadomu.cz


Další neziskové organizace

Ashoka
České stránky organizace, která celosvětově vyhledává, sdružuje a podporuje inovátory v sociální oblasti. Jednou z příjemkyň stipendia Ashoky v České republice byla i zakladatelka Nadačního fondu Klíček, Markéta Královcová.
czech.ashoka.org

Autoimunita
Sdružení pro pomoc dětem s poruchou autoimunitního systému.
www.autoimunita.cz

Liga proti rakovině
Dobrovolná nezisková organizace, sdružující laiky i dobrovolníky. Vznikla v roce 1990 a její hlavní snahou je snížit výskyt nádorových onemocnění propagováním prevence, přispívat ke zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a kvalitu výchovy mladých onkologů. Úzce spolupracuje s s Rekondičním onkologickým centrem, o.p.s., při organizaci a zabezpečování rekolndičních seminářů a pobytů.
www.lpr.cz

Nadace Dětský mozek
Posláním Nadace Dětský mozek je všestranná podpora dětí i dospělých s postižením centrální nervové soustavy.
www.detskymozek.cz

Národní centrum domácí péče
Národní centrum domácí péče je orgánem Asociace domácí péče ČR. Kromě jiného poskytuje servis pro profesionální i laickou veřejnost, mj. shromažďuje a předává aktuální i aktuální informace o síti agentur domácí péče v ČR a o rozsahu a kvalitě péče, kterou tyto agentury poskytují.
www.domaci-pece.info

Ochrana nenarozeného života
Občanské sdružení, které vzniklo v roce 1990. Jeho cílem je probouzet vědomí úcty k nenarozenému životu a pomáhat matkám a celým rodinám v obtížných životních situacích souvisejících s neplánovaným těhotenstvím. V české republice sdružení zřídilo síť poraden pro ženy a dívky v tísni.
www.dis.cz/sonz

Společnost pro mukopolysacharidosu
Dobrovolné charitativní sdružení rodin dětí, které jsou nemocné smrtelnou nemocí, mukopolysacharidosou (MPS). Jedná se o vrozené metabolické onemocnění, na jehož konci nemocné dítě umírá.
www.mukopoly.cz

Společnost pro ranou péči
Nestátní organizace, poskytující odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým či kombinovaným postižením. Prosazuje mj. terénní mobilní služby, které nevytrhují dítě ani rodinu z jejich přirozeného prostředí a komunity, staví na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Po republice existuje sedm pracovišť, a to v Praze, Českých Budějovicích, Olomouci, Liberci, Brně, Ostravě a Plzni.
www.ranapece.cz

STŘEP
Občanské sdruženi STŘEP realizuje víceúrovňový program sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy odebráním do dětských domovů ze sociálních důvodů. Pomáhá tedy rodinám, které se dostaly do problémů ohledně péče o děti. Týká se to např. návyků dítěte, rozvoj komunikace, stravování, docházky do školy. STŘEP těmto rodinám nabízí informace, podporu a hledání možností ke zlepšení situace, namísto represivních opatření. Pomáhá i tam, kde děti již v dětských domovech jsou, ale chtějí se vrátit domů a jejich rodiče nevědí, jak postupovat.
www.ranapece.cz/Strep/Strep.htm

Život dětem
Občanské sdružení založené v únoru 2000 s cílem pomáhat nemocným a postiženým dětem. Podpora směřuje např. do nemocnic, dětských domovů, pěstounských rodin, rodin s těžce nemocnými a handicapovanými dětmi, rodin ve svízelné finanční situaci. Jednou z forem práce je též organizování humanitárních a charitativních akcí.
www.zivotdetem.cz

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-8 Nadační fond Klíček