Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

O nás

Sdružení Klíček

Publikace

Archiv

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic
sipka Jak můžete pomoci?

Finanční dar

Věcný dar

Sponzorování

Brigády

Vzory smluv

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
Jak nám můžete pomoci...

Lidé, kterým je naše práce blízká, se většinou ptají, co mohou udělat, jak pomoci. Ne všichni mohou přispět finančním darem, přesto však každý může pro naše snažení leccos udělat.

Naše aktivity už od počátku z velké části stojí na dobrovolnické pomoci a za oněch více než deset let, po něž Nadace a Sdružení Klíček existují, jsme společně s našimi pomocníky vymysleli a vyzkoušeli celou řadu forem pomoci. S mnoha nápady přišli naši pomocníci sami – většinou poté, co se s našimi aktivitami blíže seznámili.

Skupina našich dobrovolných pomocníků je velice pestrá – co se věku, profesního zaměření i národnosti týká. Pomáhají nám jednak lidé, kteří mají osobní zkušenost s vážnou nemocí: bývalí pacienti a jejich rodiče, také rodiče dětí, které se nevyléčily a zemřely, sourozenci zesnulých dětí; pomáhají nám také lidé, kteří nemají osobní zkušenost s vážnou nemocí, ale je jim naše snažení blízké a chtějí nám nějak pomoci.

Někteří pomocníci přijíždějí přímo do Malejovic, kde pořádáme víkendové a prázdninové brigády (práce v domě a na zahradě, vyrábění drobných výrobků na prodej, pomoc při stavbě tábora, v jeho průběhu a s úklidem tábořiště po skončení tábora atp.), někteří pomocníci vypomáhají na malé svépomocné rodičovské ubytovně, o kterou se staráme v motolské nemocnici v Praze, a řada lidí pomáhá i na dálku – nejen tím, že na nás myslí a drží nám palce, ale také třeba vymýšlením a spolupořádáním různých akcí, či vyráběním a příležitostným prodejem dárků...

Přijíždějí nám pomáhat oddíly skautů a turistů, i další skupinky dětí se svými vedoucími (využívají zázemí zrekonstruované budovy školy a střídají brigádnickou práci s výlety do okolí či hraním různých her), přijíždějí studenti středních i vysokých škol od nás i ze zahraničí, pomoc nabízejí ale i starší lidé z blízkého okolí i z míst značně vzdálených – máme velkou radost z toho, že se kolem naší práce stále utváří proměnlivé a čím dál větší společenství lidí, kteří jsou přitahováni nejen potřebou dělat něco užitečného pro druhé, ale také, jak doufáme, hřejivou atmosférou, kterou společně vytváříme.

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-8 Nadační fond Klíček