Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

O nás

Sdružení Klíček

Publikace

Archiv

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic
sipka Jak můžete pomoci?

Finanční dar

Věcný dar

Sponzorování

Brigády

Vzory smluv

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
Sponzorování

Sponzorování nemá podobu daru v pravém slova smyslu - je založeno na určitém "obchodním" vztahu, kdy nezisková organizace poskytuje sponzorovi nějakou propagační či reklamní službu.

Sponzorská smlouva je tedy svou podstatou nikoli darovací smlouvou, ale smlouvou o poskytnutí reklamní služby či smlouvou o spolupráci, z níž oběma stranám vyplývá povinnost nějakého smluvního plnění.

Platba, kterou sponzor neziskové organizace poskytne, je pro něj nákladem na propagaci a reklamu - tedy nákladem daňově uznatelným -, a sponzor jej může v plné výši odečíst od základu daně.

Pro neziskovou organizaci však příjem ze sponzorského vztahu není osvobozen od daně z příjmu (přesáhne-li výši odečitatelné položky, zaplatí z něj nezisková organizace státu daň).

V našem případě přichází jako předmět sponzorování v úvahu:

  • reklama na těchto webových stránkách
  • reklama v našem zpravodaji Svižník
  • umístění loga či propagačních materiálů sponzora na námi pořádaných
    benefičních akcích.

Příklad sponzorské smlouvy naleznete v oddíle Vzory smluv. Uváděné vzory již zohledňují změny, k nimž došlo přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-14 Nadační fond Klíček