Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

O nás

Sdružení Klíček

Publikace

Archiv

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic
sipka Jak můžete pomoci?

Finanční dar

Věcný dar

Sponzorování

Brigády

Vzory smluv

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
Finanční dar

Jakkoli finanční podpora není jedinou formou možné pomoci, je to rozhodně forma nejuniverzálnější a nejsnáze využitelná.

Mnozí naši přispěvatelé nám na náš korunový účet vedený u Komerční banky (KB Praha-Východ, číslo účtu: 21130111/0100, podrobnosti viz v rubrice
Kontakt na nás) poukazují pravidelně každý měsíc menší finanční částku, jiní podporovatelé nám zasílají větší finanční částku vždy za delší časové období, zpravidla jednou za rok.

Někteří dárci se přijedou do budovy dětského hospice v Malejovicích nebo na naši ubytovnu v motolské nemocnici podívat a poradit se, co je třeba zrovna financovat, a sami si potom vyberou, na co konkrétně bude jejich dar použit.

Jiní dárci nechávají konkrétní využití svého finančního daru na našem zvážení aktuálních potřeb - třeba s tím, že jim na konci roku podáme zprávu o tom, jak jsme s jejich penězi naložili.

Finanční částku je možné poukázat z účtu na účet, složit v hotovosti u přepážky v kterékoli bance, poslat poštovní poukázkou typu A (je možné napsat si nám o předtištěnou poštovní poukázku) nebo předat proti stvrzence v hotovosti, např.
při osobní návštěvě v Malejovicích.

Na každý finanční dar je možné uzavřít darovací smlouvu, dárcům rovněž můžeme vystavit potvrzení pro finanční úřad o přijetí a použití daru.

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-14 Nadační fond Klíček