Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka
sipka O nás

Motto

Historie

Personální obsazení

Statut

Výroční zpráva 2017

Kontakt

Sdružení Klíček

Publikace

Archiv

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
Pohádka o hvězdicích

Jeden starý muž se kdysi vydal na večerní procházku po mořském břehu.

Slunce už zapadalo a teplý vzduch voněl odcházejícím létem.

Byl odliv. Moře ustoupilo z pobřežních mělčin a odhalilo místa, která ještě před pár okamžiky byla jeho dnem.

Až kamsi za obzor se podél břehu táhl široký pruh mokrého písku, zbrázděný stružkami odplývající slané vody. Čilé ryby odplavaly, ale na suchu uvázlo bezpočet velikých hvězdic; pláž jimi byla poseta kam až jen oko dohlédlo.

Vtom si stařec všiml chlapce, který kráčel po břehu a sbíraje hvězdice z písku, vracel je zpátky do moře.

"Proč to děláš?" zeptal se ho.

"Příliv bude až ráno," odvětil chlapec. "Hvězdice by uschly."

"Jen se podívej, kolik jich tu je," mávl starý muž rukou směrem k obzoru. "Ani kdybys sbíral celou noc, nezachráníš je. Myslíš, že to, co děláš, má nějakou cenu?"

Chlapec zamyšleně pohlédl na hvězdici, kterou právě držel v ruce.

"Myslím, že zrovna pro tuhle ano," řekl potom.


Příběh volně přepsaný podle vyprávění J.D. Bauma;
vydala Nadace Klíček k výstavě "VITA HUMANA 1996".

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-18 Nadační fond Klíček