Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

Herní práce

Studijní program

První absolventi

Nové role v péči

Projekt Ostrava
 
První absolventi

Publikováno v časopise Děti a my, I/2005

Certifikovaný program „Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči“ vznikl jako výsledek spolupráce Fakulty humanitních studií, Střední zdravotnické školy a vyšší zdravotnické školy v Plzni a Nadačního fondu Klíček.

Je to třísemestrální pomaturitní program, otevřený jak zájemcům zvenčí, tak studentům FHS UK (kredity získané během studia certifikovaného programu fakulta uznává svým studentům bakalářského programu).

Jde o první program tohoto typu, který důsledně vychází z principu tzv. „family centred care“, tj. péče zaměřené na celou rodinu (a nikoli pouze na pacienta či klienta).

Základní inspiraci – pokud jde o strukturu a „formát“ programu – jsme čerpali z programů pro přípravu herních specialistů ve Velké Británii (kde má ostatně herní práce s dětmi v nemocnici nejhlubší tradici); vlastní program byl však přizpůsoben podmínkám a situaci v České republice (situace v českých nemocnicích a pečovatelských institucích je výrazně jiná než v Británii – jiný je vztah k pacientovi a jeho rodině (o „symetrickém“ či „partnerském“ vztahu si v praxi můžeme nechat zdát), jiné je týmové zázemí (britský herní specialista je respektovanou součástí mnohem širšího a diversifikovanějšího pečovatelského týmu atp.).

Z výše řečeného vyplývá, že nároky na přípravu herního specialisty pro české instituce jsou daleko větší – herní specialista u nás musí být teoreticky i prakticky vybaven tak, aby byl schopen čelit větší zátěži a zastat poněkud širší okruh funkcí, než jeho britský kolega. Každá z institucí, které se na přípravě programu podílely, svébytným způsobem ovlivnila jeho tvář.

Fakulta humanitních studií reprezentuje určitý přesah na akademickou půdu – velké pochopení jsme našli jak u děkana fakulty, prof. Jana Sokola, tak u doc. Zdeňka Pince; odborným garantem programu za FHS UK (a zároveň jednou z vyučujících) byla prof. Helena Haškovcová. Plzeňská zdravotnická škola zajistila spektrum zdravotnických a ošetřovatelských předmětů, které tvoří základní součást odborné výbavy herního specialisty – velký dík patří zejména ředitelce mgr. Květě Vachudové a její zástupkyni, mgr. Ivaně Křížové.

Nadační fond Klíček, ve spolupráci s Bc. Alicí Řezníčkovou, herní specialistkou z dětského kardiocentra ve FN Motol, byl iniciátorem programu a měl na starosti zajištění výuky vlastní herní práce.

Na výuce se podílela rovněž řada externích vyučujících, například PhDr. Jaroslav Šturma, PhDr. Václav Mertin, PhDr. Vanda Hájková, MUDr. Marie Svatošová aj.

První běh certifikovaného programu zdárným složením závěrečné zkoušky ukončilo 16 studentů – certifikáty a odznaky jim v úterý 14. prosince 2004 v pražském Karolinu slavnostně předal zástupce Britského velvyslanectví p. Summers – účast britského zástupce byla symbolickým vyjádřením vazby, kterou certifikovaný program k Velké Británii má (pokud by vůbec vznikl, měl by bez britské inspirace zcela jinou podobu).

V říjnu 2004 zároveň začal druhý běh programu, jehož studenti by měli závěrečné zkoušky skládat na jaře 2006.

Jiří a Markéta Královcovi

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-8 Nadační fond Klíček