Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

Herní práce

Studijní program

První absolventi

Nové role v péči

Projekt Ostrava
 

Herní práce v Městské nemocnici Ostrava

Od července r. 2008 pracují dvě pracovnice Sdružení Klíček – za podpory Nadačního fondu Klíček – na větší část svého úvazku jako herní specialistky na oddělení dětského lékařství Městské nemocnice v Ostravě a v rámci projektu nazvaného „Most“ se věnují hospitalizovaným dětem a jejich rodičům.

Aby projekt mohl pokračovat i v dalších letech, oslovuje naše organizace další sponzory, kteří by pomohli zajistit kontinuitu projektu. Velké pochopení jsme nalezli u Statutárního města Ostrava, které tuto aktivitu již od roku 2009 každoročně spolufinancuje: pravidelně přispívá na plat jedné z herních specialistek.

Další podpory se Klíčku dostalo od hutní a strojírenské společnosti ArcelorMittal, a.s. Firma v posledních letech vyhlašuje tzv. minigranty, kterými se chce podílet na financování malých projektů neziskových organizací např. z oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání, sportu apod. Získali jsme jako úspěšní žadatelé touto cestou opakovaně prostředky na nákup potřebného vybavení (nejen hraček, ale i výtvarného materiálu, pomůcek a drobného nábytku) pro herní práci na dětském nemocničním oddělení v Ostravě a mohli jsme tak vytvořit potřebné materiální zázemí pro práci s hospitalizovanými dětmi a jejich rodinami.

Různé způsoby pomoci nejen formou finančního příspěvku (ale např. i nabídkou dobrovolnické práce ) nám nabídla ostravská organizace odborového svazu Dosia, sdružující zaměstnance ostravského dopravního podniku. Spolupráce začala z podnětu jednoho ze zaměstnanců, pana Pavla Šlusarčíka (několikaletého podporovatele Klíčku) – v rámci spolupráce měl Klíček možnost prezentovat svou činnost na setkáních s představiteli odborů a se zaměstnanci. Členové OS Dosia nám opakovaně poskytli finanční dar na práci pro rodiny s vážně nemocnými dětmi.

Projekt herní práce v ostravské Městské nemocnici se v červnu 2010 rozhodla podpořit také firma eD’ system Czech, a. s., která si každý rok vybírá z neziskových subjektů organizaci, které poskytne finanční dar.

Pavla Šamajová O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-12 Nadační fond Klíček