Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

Herní práce

Studijní program

První absolventi

Nové role v péči

Projekt Ostrava
 
Certifikovaný program

SPECIALISTA PRO HRU A KOMUNIKACI
V INSTITUCIONÁLNÍ A DOMÁCÍ PÉČI

Třísemestrální studijní program společně připravily Střední a Vyšší zdravotnická škola v Plzni, Nadační fond Klíček a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Program je určen zájemcům o herní práci („playwork“, „playtherapy“) - ať už v této oblasti pracují, nebo o takové profesi uvažují; lidem, kteří přicházejí do kontaktu s nemocnými a hospitalizovanými dětmi a/nebo dospělými; těm, kdo se starají o děti a/nebo dospělé se zvláštními potřebami nebo s poruchami učení.

Podmínkou studia je dokončené středoškolské vzdělání (maturita). Typ předchozího studia není rozhodující, podstatná je motivace ke studiu a osobnostní předpoklady uchazeče.

Program je koncipován tak, aby poskytoval ucelené vědomosti a dovednosti v oblasti ošetřovatelské a herní práce a komunikace. Náplň učebního programu je rozdělena do čtyř skupin:

  1. kurzy herní práce - teoretická i praktická průprava
  2. kurzy individuální a souvislé praxe
  3. kurzy ošetřovatelských předmětů
  4. souborná závěrečná zkouška

Základními formami studia jsou přednášky, semináře, diskuse, praktická cvičení, odborná praxe, exkurze, tutoriální konzultační výuka. Součástí programu je také práce na projektech. Účast v kurzu předpokládá po celou dobu tří semestrů trvalý kontakt s vybraným pracovištěm kontinuální praxe, domácí studium a přípravu.

Vědomosti a dovednosti se hodnotí formou zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek, současně ohodnocených příslušným počtem kreditů. Úspěšní absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu. V případě zájmu o další studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) v Praze a úspěšného složení přijímacích zkoušek na FHS UK jim budou získané kredity započteny do jejich vysokoškolského studia.

Připravený vzdělávací program důsledně vychází z principu "family centred care" (péče soustředěné na rodinu) a mezioborové práce. Ve srovnání se zahraničními modely je program pojat poněkud šířeji – studenti se nepřipravují pouze na práci s dětmi, a rovněž spektrum organizací, v nichž se po absolvování programu dokáží platně pohybovat, je širší než v cizině: zdaleka není omezeno jen resortem zdravotnictví.

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-8 Nadační fond Klíček