Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

O nás

Sdružení Klíček

Publikace
sipka Archiv

Výroční zprávy

Webové aktuality

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
Webové aktuality 2006

Oprava stodůlky za domem

13. prosince 2006 : Nebývale dlouhý a teplý podzim nám dovoluje pokračovat ve stavebních úpravách okolí malejovické školy. Po opěrných zídkách se tak své opravy konečně dočkaly i trosky staré stodůlky za školou. Při silné vichřici před několika lety spadl na krov stodůlky kmen vzrostlého ořechu a vážně jej poničil – střechu jsme nakonec museli zcela strhnout. Nezpevněné zadní zdi stodůlky se začaly pod tlakem hlíny a kořenů hroutit a bylo nutné je odstranit a vystavět znovu. Opravené opěrné zdi v těchto dnech dostávají vrchní zpevňující věnec – pokud to počasí umožní, rádi bychom hned zkraje příštího roku vztyčili nový krov.


Svižník Advent 2006

5. prosince 2006 : V pondělí 5. 12. se na svou cestu k našim příznivcům vydalo letos poslední číslo nadačního zpravodaje Svižník. Na rozdíl od předchozích vydání, věnovaných vždy někomu z těch, jimž se Nadační fond Klíček snaží pomáhat, rekapituluje adventní Svižník dosavadní cestu samotného Klíčku a jeho zakladatelky, Markéty Královcové. Přílohou Svižníka je také nový barevný letáček o našem respitním hospicovém domě pro děti, o jehož vydání Vás informujeme níže.
Pokud byste Svižníka rádi dostávali také, a nejste dosud zahrnuti v naší poštovní databázi, prosím napište nám e-mail.


Ukončení provozu e-mailové adresy
15. listopadu 2006 : S jistou nostalgií Vám oznamujeme,
že k 31. prosinci 2006 přestává fungovat naše oblíbená (a historicky první) e-mailová adresa, která nám sloužila dlouhá léta – adresa klicek@friends.cz.
Adresa fakticky nefunguje už nyní, ale do konce roku nám bude došlá pošta – dle dohody s dosavadním administrátorem – ještě přeposílána.
Důvodem změny je převod domény friends.cz na nového majitele.


Vydání nového letáčku

1. října 2006 : Poprvé ve své patnáctileté historii vydal Nadační fond Klíček tiskem barevný letáček – je souhrnnou informací o službách, které svým návštěvníkům nabízí respitní část našeho dětského hospice v Malejovicích. Letáček ve stručnosti seznamuje i s plány na stavbu ošetřovatelské jednotky – ostatně položení jejího základního kamene bylo impulsem k tomu, aby tento materiál vůbec vyšel. Kliknutím na obrázek se Vám zobrazí náhled letáčku ve formátu PDF.
Na vydání se podílela též naše partnerská společnost, Energeia, o.p.s.


Pokládání základního kamene

1. října 2006 : V neděli 1. října se v Malejovicích uskutečnil další den otevřených dveří v respitní části dětského hospice Nadačního fondu Klíček a současně byl na louce za budovou slavnostně položen základní kámen novostavby ošetřovatelské jednotky.
Vzácným hostem, jemuž připadl i čestný úkol „poklepání“ základního kamene, byla řádová sestra Frances Dominica, zakladatelka prvního dětského hospice na světě, Helen House v Oxfordu.
Celou slavnost završila mše svatá za zdar celého díla, sloužená královéhradeckým biskupem, Mons. Dominikem Dukou, o hudební doprovod se postaral dětský pěvecký sbor Klíček z Chrudimi.
Více fotografií zde.


Svižník léto 2006

Září 2006 : Na sklonku léta znovu vyšel náš občasník – nadační zpravodaj Svižník. Letní číslo je pozvánkou na Den otevřených dveří a na slavnost položení základního kamene ošetřovatelské jednotky dětského hospice, a tak krom jiného pojednává také o proměně bývalé malejovické školy v respitní část dětského hospice. Kliknutím na obrázek vlevo se Vám v samostatném okně otevře Svižník ve formátu PDF. Pokud byste zpravodaj rádi dostávali v tištěné podobě poštou a nejste dosud v našem rozesílacím seznamu, ozvěte se nám, nejlépe e-mailem.
Zasílání Svižníku je bezplatné.


Stavební úpravy kolem domu

29. září 2006 : Naším dlouhodobým plánem, který střídavě narážel buď na nedostatek kvalitních řemeslníků, nebo na nedostatek volných prostředků na našem účtě, bylo zbudování opěrné zdi – kamenného tarasu – v sesunujícím se svahu za respitním domem - bývalou malejovickou školou. V září letošního roku konečně nastala příznivější konstelace, a to i díky praktické podpoře partnerské organizace, obecně prospěšné společnosti Energeia.
V září tak stavba zdi konečně započala a v průběhu podzimu by měly práce pokračovat rekonstrukcí polozbořené stodůlky za školou. Po opravě bude stodůlka sloužit jako sklad nářadí a jednoduchá letní kuchyně.


Brigáda British Council

15. září 2006 : Stejně jako v loňském roce, i letos nám svou výraznou brigádnickou pomoc nabídla česká pobočka
British Council (Britské rady), agentury zaměřené na podporu anglického jazyka a britské kultury.
Zhruba padesát jejích zaměstnanců tentokrát přijelo do Malejovic v pátek 15. září, a protože nám počasí přálo, pustili se zejména do venkovních prací - rozebírání zdí bývalých hospodářských stavení, nyní určených k rekonstrukci, vykopávání základů pro opěrné zídky, údržby zahrady... Ti, kdo nemohli pracovat venku, nám zase pomohli z překladem některých materiálů do dobré angličtiny.
Všem zúčastněným velice děkujeme!


Výstava Computer adventure

3. září 2006 : Pan Petr Horňák, člověk, který přišel s odvážným projektem otevřené výstavy velkoplošných digitálních fotografií v pražském Mánesu (podrobnější informace najdete na adrese www.computeradventure.cz), našemu nadačnímu fondu nabídl možnost vystavit v rámci výstavy naše vlastní fotografie bezplatně.
Této možnosti jsme vděčně využili a p. Horňák z námi dodaných podkladů zhotovil dva velké fotografické panely, které v budoucnu využijeme při vlastních propagačních akcích.
Panely jsou pojaté jako mozaika zachycující střípky z letních táborů a ze života v našem respitním hospicovém domě - jejich snahou je ukázat, že dětský hospic je "domem na cestě, ne na konci cesty".


Letní tábor 2006

6. srpna 2006 : Letošní, v pořadí již patnáctý letní tábor, který pořádáme pro děti po náročné nemocniční léčbě a jejich blízké, a také pro pozůstalé po dětech, které umřely, se uskutečnil na táborové louce za bývalou malejovickou školou ve dnech 22. července až 5. srpna 2006.
Symbolickým motivem táborového setkání byla opět námořní plavba – chvílemi nám ovšem bylo líto, že šlo o motiv pouze symbolický, neboť na velkou část táborového pobytu připadlo období letošních tropických veder.
I na letošním táboře - jak se v minulosti stalo jakousi nepsanou tradicí – vznikla nová táborová písnička: chcete-li, můžete si ji poslechnout.


Nový bazén

20. července 2006 : Velkou investicí, učiněnou v mimořádně příhodný čas, bylo krátce před začátkem tábora zakoupení venkovního bazénu.
Bazén o rozměrech 3x5 metrů pořídila naše partnerská organizace, obecně prospěšná společnost Energeia, v době, kdy vrcholila vlna úmorných veder. Po většinu tábora byl potom bazén spolehlivě nejvyhledávanější atrakcí.
Vzhledem k velikosti bazénu jsme se trochu obávali toho, že studna, která náš malejovický dům zásobuje pitnou vodou, dostane při plnění bazénu pořádně zabrat. S napuštěním bazénu nám nakonec ochotně a zadarmo pomohl Městský úřad v Uhlířských Janovicích a janovický hasičský sbor - děkujeme!


Beseda v Brně

14. června 2006 : V úterý 13. června jsme byli jako diskutující hosté přizváni k veřejné besedě na téma "Děti a rodiče ve Fakultní nemocnici v Brně". Akce se uskutečnila z iniciativy brněnských mateřských a rodinných center v sídle Veřejného ochránce práv. Za předsednickým stolem se tak sešli zástupci fakultní nemocnice, mateřských center, kanceláře ombudsmana a našeho nadačního fondu (reprezentovaného J. Královcem).
Zhruba dvouhodinová debata byla poznamenána tendencí organizátorů vyhýbat se citlivějším tématům a příliš nepolemizovat s pozvanými reprezentanty nemocnice. Je to škoda – ne konfliktně, ale věcně, odvážně a důsledně vedená diskuse by byla pro všechny zúčastněné přínosem; ve své aktuální podobě zůstala – z našeho pohledu – v lepším případě jen nevyužitou, v horším případě zmařenou příležitostí k partnerskému dialogu.


Svižník jaro 2006

20. května 2006 : S radostí vám oznamujeme, že po více než roční přestávce opět vyšlo další číslo našeho nadačního zpravodaje Svižník.
V tištěné podobě jsme jej zaslali na více než čtyři a půl tisíce adres z našeho rozesílacího seznamu, v elektronické podobě (formát PDF) si jej můžete otevřít ZDE.
Pro zájemce můžeme soubor vyexportovat i do podoby čistého textu - tuto možnost nabízíme zejména nevidomým uživatelům internetu, kteří používají standardní čtecí programy.
Pokud chcete Svižník dostávat poštou, stačí, když nám napíšete na e-mail klicek@klicek.org a uvedete svou adresu.
Do konce roku plánujeme vydat ještě další dvě čísla.


Seminář v Senátu

4. dubna 2006 : Dne 3. dubna se v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR uskutečnil odborný seminář Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, za odborné podpory Společnosti pro herní práci s dětmi v nemocnici a Nadačního fondu a Sdružení Klíček. Téma semináře znělo "Komplexní péče o děti v nemocnici a jejich rodiče aneb Proč nekráčet správným směrem?". Semináře se zúčastnili zástupci základních a mateřských škol při nemocnicích, lékaři a sestry z dětských oddělení, představitelé několika neziskových organizací a zástupci rodičů. Průběh semináře byl pro nás do určité míry zklamáním – z jednotlivých příspěvků bylo znát, že situace v České republice má k ideálu, na Západě označovanému termínem family-centred care (péče soustředěná na rodinu), ještě velmi daleko.


Nové skříně v podkrovních ložnicích

únor 2006 : V budově bývalé malejovické školy, která dnes slouží jako první, respitní část našeho dětského hospice, se už mnoho let potýkáme s nedostatkem úložného prostoru.
Architektka Radka Šindelová, která se výrazně podílela na rekonstrukci budovy a jejíž doménou jsou řešení interiérů, navrhla zhotovit ve dvou velkých ložnicích v podkroví vestavnou skříňovou stěnu, která by maximálně využila štítový profil půdy. Projekt rozměrného a velmi členitého nábytku z dřevotřískových desek ovšem, pro svou finanční náročnost, na realizaci čekal několik let. Výroby skříní se ujal uhlířskojanovický truhlář Lyudvik Hart, který se svou cenovou nabídkou porazil ostatní konkurenty. Za celou dodávku včetně montáže jsme zaplatili 123.000,- Kč.


 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2006 Nadační fond Klíček