Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

O nás

Sdružení Klíček

Publikace
sipka Archiv

Výroční zprávy

Webové aktuality

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
Webové aktuality 2008

Ohlédnutí za bazarem v Rokoku

Prosinec 2008 : O posledním adventním víkendu, v sobotu a v neděli 20. a 21. prosince 2008, se díky pochopení majitelů paláce Rokoko na Václavském náměstí v Praze konal v pasáži Rokoko předvánoční charitativní prodej.
Se svým stolkem tu mezi dalšími hospicovými organizacemi byl zastoupen i náš nadační fond.
Děkujeme všem, kdo nás přišli podpořit nákupem drobného dárku - přáníčka, ozdoby, polštářku, keramiky...
Doba je opravdu těžká, šetříme, kde se dá, takže každý příspěvek byl (a je) opravdu více než vítaný!

Ubytovna pro rodiče oslavila 15 let!

Prosinec 2008 : Je až k nevíře, že naše malá a skromná svépomocná ubytovna pro rodiče (prarodiče, sourozence...) hospitalizovaných dětí ve FN Motol v Praze oslavila v roce 2008 - stále v týchž stísněných a provizorních podmínkách - už 15 let své existence!
Na připomenutí a oslavu tohoto výročí jsme přímo na ubytovně uspořádali malou slavnost, a to v pátek 19. prosince 2008.
Šampaňským si s námi přišla připít také čestná členka Sdružení Klíček, paní Eliška Balzerová, která v roce 1993 osobně stála u zrodu ubytovny a na samotném jejím jejím vzniku má nezanedbatelnou zásluhu!

Adventní benefiční koncert

Prosinec 2008 : V pátek 12. prosince se v Praze konal benefiční adventní koncert duchovní hudby; stejně jako v předešlých letech se uskutečnil v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí.
Účinkovali Přemysl Kšica (varhany), Jitka Paličková a její sbor, soubor Bona Fide, Martina Bohačiková (sólo housle). Všichni hudebníci opět vystoupili bez nároku na honorář, za což jim - stejně jako organizátorovi koncertu, panu Csabovi Farkasovi - patří náš veliký dík!
Ve sběrací pokladničce se na dobrovolném vstupném k naší velké radosti sešlo 8.473,- Kč!

Charitativní aukce CVAK

Prosinec 2008 : Ve čtvrtek 11. prosince 2008 se v Galerii Josefa Adamce - Na Špejcharu 3 v Praze 7 uskutečnila charitativní aukce
fotografií CVAK; podívejte se na krásně vytvořené webové stránky www.cvak.info! Aukce, kterou s lehkostí a vtipem moderovali Zuzana Kajnarová a Jiří Panzner, vynesla neuvěřitelných 76.150,- Kč - tuto částku by ještě o dalších 40.000,- Kč měla navýšit nadace Divoké husy!
Na aukci byly Nadačnímu fondu Klíček také slavnostně předány dva dětské vozíky, sponzorský dar firmy Otto Bock.
Za nápad i za zorganizování celé akce velice děkujeme paní Veronice Schönové!

Změna ve složení správní rady
Listopad 2008 : Dne 19. listopadu proběhlo zasedání správní rady Nadačního fondu Klíček - na post předsedy i na členství ve správní radě z důvodů své velké pracovní vytíženosti rezignoval pan Mgr. Tomáš Novotný. Ve správní radě byl nahrazen p. Markem Černockým, výkonným ředitelem naší partnerské organizace, Energeia, o.p.s.
Novým předsedou správní rady byl zvolen pan Bc. Csaba Farkas.
Změny dosud nebyly zapsány do nadačního rejstříku.

Český překlad "Charty EACH"

Listopad 2008 : Dne 17. listopadu, symbolicky v den výročí velkých změn, jsme zveřejnili český překlad plného komentovaného textu Charty práv hospitalizovaných dětí, jak jej formulovala Evropská asociace na podporu dětí v nemocnici (European Association for Children in Hospital - EACH).
Charta EACH vznikla v roce 1988, o třináct let později se však autoři původního textu Charty rozhodli doplnit ji vysvětlujícími komentáři, jež mají napomáhat snazšímu zavádění jednotlivých bodů do praxe. Všech 18 tehdejších členů Asociace pak na 7. konferenci EACH, pořádané roku 2001 v Bruselu, komentáře schválilo jako nedílnou součást textu Charty. Text Charty zobrazíte klepnutím SEM.

Konference o humanizaci dětských nemocnic

Listopad 2008 : Na pozvání Nadačního fondu Klíček přijela v listopadu do České republiky paní Peg Belsonová z Velké Británie, čestná členka Královské společnosti pro pediatrii a zdraví dítěte, jedna z ústředních postav humanizačních změn, k nimž ve 20. století došlo v dětských nemocnicích v Evropě i daleko za jejími hranicemi. Paní Belsonová vystoupila jako hlavní přednášející na konferenci “Humanizace dětských nemocnic v Evropě” - ta se konala dne 11.11.v Ostravě, pod záštitou primátora Ostravy, Ing. Petra Kajnara, a dne 13.11. v Praze - tam záštitu převzal starosta MČ Praha 5, JUDr. Milan Jančík.
Spolupořadatelem konference byla Společnost pro herní práci.

Zahájení nové veřejné sbírky
Listopad 2008 : Magistrát hlavního města Prahy provedl kontrolu závěrečného vyúčtování předešlé veřejné sbírky a na základě naší žádosti nám svým rozhodnutím č.j. S-MHMP/739130/2008 ze dne 12. listopadu 2008 povolil sbírku novou: zahájena byla 21. listopadu 2008 a ukončena bude 31. října 2011.
Účelem sbírky je "získání peněžitých příspěvků na budování a provoz dětského hospice, jehož zřizovatelem je Nadační fond Klíček v obci Malejovice u Uhlířských Janovic, na propagaci dětské hospicové péče a na podporu principů péče zaměřené na celou rodinu dětského pacienta (family-centred care) v českých dětských nemocnicích".
Výhradně pro účel této veřejné sbírky je vyhrazen účet 4443720267/0100, účet 21130111/0100, který je hlavním účtem našeho nadačního fondu, dál slouží k přijímání darů a sponzorských příspěvků.

Týden neziskových organizací na Praze 5

Říjen 2008 : V týdnu od 6. října probíhá na pěší zóně před stanicí metra Anděl propagační akce „Týden neziskových organizací na městské části Praha 5“ - součástí akce je i představení Nadačního fondu a Sdružení Klíček. Modrý stan, v němž se jednotlivé organizace představují, byl slavnostně otevřen v pondělí v 11.00 hodin starostou MČ Praha 5 Milanem Jančíkem a radním hl. m. Prahy Jiřím Janečkem.
Ačkoli "naším dnem" ve stanu bude až čtvrtek 9. října, náš historický bus, součást kampaně Starým autobusem proti starým pořádkům, se zúčastnil i slavnostního zahájení.
Pokud byste nás u Anděla třeba chtěli ve čtvrtek navštívit, můžete přijít kdykoli mezi 9. a 16. hodinou.

Klíček plným členem EACH

Září 2008 : Ve dnech 12.- 14. září proběhla ve finských Helsinkách konference Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici (European Association for Children in Hospital, EACH), jíž jsme byli od loňského dubna přidruženým členem. Konference se věnovala posílení role rodičů a jejich hospitalizovaných dětí a časem se k ní podrobněji vrátíme; pro nás je ovšem důležitý především fakt, že nás asociace v Helsinkách přijala - coby první organizaci ze zemí bývalého socialistického tábora - za plného člena, tedy za člena, který má svého zástupce ve výkonném výboru. V EACH jsou sdružené všechny hlavní evropské organizace, které se věnují dětem v nemocnici a zasadily se například o vznik Charty práv dětí v nemocnici.

Setkání s hejtmanem Tošenovským

Září 2008 : Ve čtvrtek 4. září se v Ostravě uskuteční setkání a následně i krátká tisková konference s hejtmanem Moravskoslezského kraje, p. ing. Evženem Tošenovským. Pokud vše dobře dopadne, vydrží technika i lidé a my naším starým historickým autobusem v pořádku dorazíme až do Ostravy, proběhne konference přímo na palubě autobusu, zaparkovaného před sídlem krajského úřadu.
Touto akcí oficiálně zahajujeme novou kampaň Starým autobusem proti starým pořádkům, během níž budeme naším autobusem pomalu a postupně projíždět mnohá česká, moravská a slezská města; více informací naleznete ZDE.
Update: 
Navštivte (zatím nekomentovanou) fotogalerii z cesty!

Konference o herní práci v Ostravě

Září 2008 : Ostravská Městská nemocnice se letos na jaře stala prvním zdravotnickým zařízením u nás, které využívá práce herních specialistů zaměstnávaných externí neziskovou organizací. Herní práce s dětmi v nemocnici je také tématem konference, která se v prostorách Městské nemocnice Ostrava uskuteční – ve spolupráci s naším Nadačním fondem – ve středu 3. září od 13.00 hodin.
Konference potrvá až do 18.00 a je určena především zdravotním sestrám, které se o herní práci s dětmi v nemocnici chtějí dozvědět více; zúčastnit se ale samozřejmě mohou i zástupci široké veřejnosti.
Pozvánku a program ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Den otevřených dveří

Srpen 2008 : V sobotu 30. srpna, na samém sklonku letních prázdnin, pořádáme v Malejovicích tradiční Den otevřených dveří. Přijeďte se k nám podívat, prohlédnout si, jak naše práce postupuje a vyptat se na vše, co vás v souvislosti s našimi plány zajímá.
Dveře našeho hospicového domu budou otevřeny od 10.00 do 18.00 hodin, v 17.00 bude v domě sloužena mše svatá.
Ve 14.00 vypravíme z Uhlířských Janovic z náměstí přímo do Malejovic náš historický autobus, jízdné zdarma.
Pozvánku ve formátu PDF (zvláště povědomou čtenářům časopisu Respekt) naleznete pod tímto odkazem.
Stejnou pozvánku najdete i v našem nadačním zpravodaji Svižník, jehož nové číslo se za svými čtenáři vydává právě v těchto dnech.

Zemřel p. Josef Förster

23. srpna 2008 : V sobotu 23. srpna v Malejovicích nečekaně zemřel pan Josef Förster, náš dlouholetý soused, pomocník a čestný člen občanského sdružení Sdružení Klíček. Středoškolský profesor, muž ozdobený dvěma doktoráty, člověk známý svými publikacemi z historie české a československé psychologie.
Studenti našeho vzdělávacího programu pro herní specialisty ho potkávali při výuce i při státních zkouškách, ale nikdy neváhal přijít na pomoc také v oblastech zcela neakademických – třeba když se blížila bouřka a bylo potřeba skopit seno.
Bude nám v Malejovicích chybět.

Letní tábor 2008

Květen 2008 : Milí přátelé, srdečně Vás zveme na náš letošní letní tábor, který pořádáme v Malejovicích u Uhlířských Janovic ve dnech 12. – 26. července 2008.
Jako v předcházejících letech, i letos bude náš tábor zčásti stanový (indiánská teepee a podsadové stany), zčásti budeme využívat zázemí zrekonstruované budovy bývalé malejovické školy. Kdo to u nás znáte, víte, že ve škole máme k dispozici nejenom krásnou a dobře vybavenou kuchyň, ale také podkrovní hernu, jídelnu s krbem a samozřejmě také několik zařízených pokojů, ve kterých mohou po dobu tábora bydlet děti a rodiče, kteří z nějakého důvodu nemohou spát ve stanu.
Příspěvek za dítě je 2.000,- Kč a za dospělého 2.500,- Kč.

Předtáborové setkání
květen 2008 : První předtáborové setkání vedoucích a pomocníků a poradu ohledně táborového programu pořádáme v Malejovicích v sobotu 31. května.


Přednáška MUDr. M. Svatošové

Květen 2008 : Poslední květnový den, v sobotu 31. května dopoledne, se v Malejovicích uskuteční veřejná přednáška zakladatelky hospicové péče v ČR, MUDr. Marie Svatošové, na téma „Hospic a umění doprovázet“. Přednáška, na niž vás tímto srdečně zveme, se uskuteční v knihovně malejovické školy a pro chystaný výukový film ji bude natáčet režisér Tomáš Škrdlant. Vstup zdarma, publikum vítáno.
Zájemce o přednášku prosíme, ať svou účast potvrdí na telefonu 775 204 109, nebo na e-mailové adrese mail@klicek.org.

Dlouhá cesta historickým autobusem

Tato první velká cesta historickým autobusem zahájí naše nové PR snažení, k němuž chystáme samostatný web.

Květen 2008 : Srdečně zveme všechny zájemce na pouť – křížovou cestu do Římova nedaleko Českých Budějovic; pouť lze samozřejmě pojmout i jako pouhý výlet.
Naším krásným historickým PR autobusem RTO 706 vyjedeme z Malejovic po osmé hodině ráno, do jihočeského Římova bychom měli dorazit kolem poledního.
Ve 14.00 nás bude očekávat kněz tamější farnosti a zájemce provede všemi zastaveními asi 6 km dlouhé a velmi ojedinělé křížové cesty.
Návrat do Malejovic předpokládáme v pozdních večerních hodinách – spěchající budou mít cestou možnost přestoupit na rychlejší vlakové či autobusové spoje, a to např. v Českých Budějovicích, Táboře či Benešově. (Tato města lze samozřejmě využít i k nástupu cestou tam.)
Chcete-li jet s námi, rezervujte si, prosím, dopředu sedadlo, a to buď e-mailem, nebo telefonicky na čísle 774 028 435.
Cenu jízdenky s místenkou, tedy příspěvek na naftu, jsme stanovili na 200,- Kč, „majitelé“ sedadel mají cestu samozřejmě zdarma.

Jaro

17. března 2008 : Uplynulý víkend umožnil našim malejovickým hostům hřát se na slunci a těšit se z jarního sluníčka a barevných květů. Ať jsou předpovědi počasí pro zbytek března jakékoli, jarní sluníčko nás všechny nabilo novou energií a také nadějí, že konečně skončilo bezmála osmitýdenní období, kdy byl náš malý tým opakovaně decimován stále se vracejícími - a z jednoho na druhého přeskakujícími - virózami. Tato zdravotní indispozice měla za následek, krom jiného, jak nedůslednost v aktualizaci těchto webových stránek, tak pomalejší tempo při vyřizování nadační pošty. Za obojí se tímto omlouváme a jsme přesvědčeni, že virózy a jimi působené těžkosti jsou v tuto chvíli již minulostí.

Emma v Malejovicích

Březen 2008 : Vichřice Emma, která se Českou republikou prohnala v sobotu 1. března, se nevyhnula ani Malejovicím.
Všechny zdejší stavby i stromy přestály větrný nápor beze škod,
co ovšem vzalo zasvé, to byly dřevěné konstrukce našich týpí.
Z tyčí, z nichž jsou konstrukce poskládány, nám po Emmině řádění zbyla vcelku sotva polovina, zbytek se proměnil v palivové dříví.
Kostry stanů, samozřejmě bez plachet, jsme loni na podzim nechali stát, domnívajíce se, že si letos trochu ušetříme práci.
Neušetřili.

Komiks k nahlédnutí

Leden 2008 : Jeden ze dvou komiksů, sloužících jako pomůcka pro rozhovor s dítětem o pobytu v nemocnici, je ke stažení na webu. Komiks, o němž jsme psali mimo jiné v posledním čísle
Svižníku, je určen dětem předškolního a mladšího školního věku.
Prohlédnout si jej můžete ZDE nebo na dalších našich stránkách www.detivnemocnici.cz (sekce "Tiskové materiály").
Tyto stránky jsou zaměřeny - což s ohledem na jejich název asi překvapí jen málokoho - na děti v nemocnici; v současnosti vzniká nová, interaktivní podoba tohoto webu, jejíž spuštění vám neopomeneme oznámit.

Kachlový sporák v letní kuchyni

Leden 2008 : leden 2008 : V letní kuchyni za malejovickým respitním domem přibyl v letošní mírné zimě dlouho očekávaný úchvatný kamnový sporák. Za dotovanou cenu 82.367,- Kč nám jej vyprojektovala a dodala společnost Jan Temr - kamnářství
z Brandýsa nad Labem (www.kamnari.cz).
Ti, kdo se kolem malejovického domu pohybují déle, vědí, že štědrosti pana Karla Temra, otce současného majitele firmy, vděčíme za krásný kachlový krb ve společenské místnosti a za keramickou výdechovou lavici v knihovně.
Sporák v letní kuchyni umožní nejen vaření a pečení, ale dětem také útulné posezení "za pecí", což je zážitek, který je v našem moderním světě čím dál vzácnější.

Film o práci Nadačního fondu Klíček

28. ledna 2008 : Režisér Tomáš Škrdlant dokončil koncem minulého roku svůj nový dokumentární film "Životy dětí", který pojednává o práci Nadačního fondu Klíček.
Film vznikl v produkci naší partnerské organizace Energeia
a jeho vesmírná premiéra se uskutečnila 17. ledna v Ostravě. Premiéra česká proběhla ve čtvrtek 31. ledna v pražském
kině MAT na Karlově náměstí.
Zatím není jasné, zda a kdy se film dostane do televizní
distribuce – o případném televizním vysílání vás samozřejmě budeme s předstihem informovat prostřednictvím těchto stránek.

Ohlédnutí za Tříkrálovým koncertem

10. ledna 2008 : V neděli 6. ledna 2008, na Tři krále, se v kostele sv. Františka z Assisi v Praze U Habrovky konal první letošní benefiční koncert. Známé i méně známé koledy zpíval sbor Pražská kantiléna, doprovázen početným publikem. Účast byla tak hojná, že kostelík všechny posluchače ztěží pojal, a ačkoli jsme měli připravenu stovku zpěvníčků, na několik desítek návštěvníků se nedostalo. Nabízíme Vám tedy možnost stáhnout si ZPĚVNÍK dodatečně. Soubor je uspořádán tak, abyste mohli oboustranně vytištěné stránky jen vložit do sebe a přehnout (instrukce pro oboustranný tisk: na jeden list patří vždy lichá a po ní bezprostředně jdoucí sudá strana - tedy 1+2, 3+4 a 5+6; list se stranami 1+2 tvoří obálku zpěvníčku).

Vyšel vánoční Svižník

Vánoce 2007 : O Vánocích jsme vydali další číslo Svižníka, našeho občasného informačního zpravodaje. Za svými bezmála pěti tisíci čtenáři se vydal 30. prosince, tedy ještě za nižší poštovné.
Do obálky jsme tentokrát jako pozornost přibalili dva naše kapesní kalendáříky a pozvánku na Tříkrálový koncert (kalendáříky jsou důvodem, proč Svižník přijde i těm, kdo jej jinak odebírají pouze v elektronické podobě).
P.S. V elektronické podobě (formát PDF) je Svižník ke stažení ZDE. Pokud byste chtěli dostávat Svižník tištěný, pošlete nám listovní nebo elektronickou poštou svou adresu a my vás zařadíme do rozesílací databáze.


 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2006-9 Nadační fond Klíček