Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

O nás

Sdružení Klíček

Publikace
sipka Archiv

Výroční zprávy

Webové aktuality

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt
 

Webové aktuality 2009


Pozvánka na Adventní koncert

Prosinec 2009 : O čtvrté adventní neděli, 20. prosince, se v Praze uskuteční tradiční benefiční adventní koncert duchovní hudby pro Nadační fond Klíček.
Koncert proběhne, stejně jako v předešlých letech,
v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí.
Účinkovat budou Pražská kantiléna (dívčí sbor), Iuventus Paedagogica (ženský sbor), Eva Flamíková (varhany),
Kvarteto příčných fléten (Anežka Beščecová, Petr Grau, Dušan Navařík, Jiří Žák).
Začátek je v 16.00 hodin, vstupné dobrovolné.
Všichni jsou srdečně zváni!

Pozvánka na koncert do Chrudimi

Listopad 2009 : Pěvecký soubor Klíček při MŠ Svatopluka Čecha v Chrudimi se rozhodl uspořádat ve prospěch našeho nadačního fondu benefiční koncert, nazvaný příznačně "O naději".
Koncert se koná 19. listopadu 2009 v 18.00 hodin v divadle Dr. Karla Pippicha v Chrudimi, a kromě souborů Klíček a Klíčenky vystoupí i několik spřízněných tanečních souborů a rovněž Karel Vágner se skupinou Family.
Výtěžek koncertu bude použit na nákup mobilního koncentrátoru kyslíku.
Pozvánku ve formátu PDF naleznete ZDE, náš velký dík za zorganizování celé akce patří ředitelce MŠ Svatopluka Čecha, paní Ivě Malinové.

Setkání výboru EACH v Paříži

Listopad 2009 : O prvním listopadovém víkendu se v Paříži odehrálo setkání výboru Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici (European Association for the Welfare of Children in Hospital - EACH). Výbor je tvořen zástupci všech členských organizací, takže nám do něj naše loňské přijetí za řádného člena EACH automaticky otevřelo cestu.
Setkání začalo návštěvou známé dětské nemocnice Hôpital Necker Enfants malades, hlavním bodem programu ovšem byla příprava konference, která se v červnu příštího roku uskuteční v irském Dublinu. Hlavním tématem konference bude používání omezovacích prostředků v průběhu hospitalizace.

Vzácná návštěva v Malejovicích

Říjen 2009 : Počátkem října nás v Malejovicích - takřka na den přesně po třech letech - navštívila zakladatelka prvního dětského hospice na světě, Helen House v Oxfordu, a vůbec celého hospicového hnutí pro děti - Sestra Frances Dominica.
Někteří z Vás si jí možná pamatují z pokládání základního kamene pro novostavbu ošetřovatelské jednotky, nebo z filmu režiséra Tomáše Škrdlanta "Životy dětí", jímž se její poznámky a postřehy vinou jako pomyslná červená nit, dávající celému ději novou perspektivu.
Sestra Frances je člověkem, jehož přátelství si velmi vážíme a každé setkání s ní je pro nás velkým povzbuzením ve chvílích, kdy bychom již měli sklon podlehnout malomyslnosti.

Den otevřených dveří – 11. října 2009

Říjen 2009 : V neděli 11. října se v našem dětském hospicovém domě v Malejovicích uskutečnil tradiční Den otevřených dveří, jímž jsme se zároveň symbolicky přihlásili ke Světovému dni hospiců, který letos připadl na 10. října.
Předpokládali jsme, že náš Den otevřených dveří bude mít letos podobu spíše komornějšího setkání - přesto se za námi do Malejovic přijela podívat asi stovka návštěvníků – někteří poprvé, jiní patřili už mezi pravidelné návštěvníky našich akcí. Setkání začalo mší v blízkém kostelíku sv. Jiří a sváteční odpoledne nám zpříjemnil spřízněný pěvecký sbor Klíček z Chrudimi. Toto výjimečné těleso nás potěšilo i jedním velmi milým překvapením - benefičním koncertem, který pro nás hodlá uspořádat dne 19. listopadu.

Pražská kantiléna v Ratajích

Srpen 2009 : Naši dlouholetí příznivci – dívčí pěvecký sbor Pražská kantiléna – uspořádali v sobotu 22.8.2009 na zámku v Ratajích nad Sázavou koncert ve prospěch Nadačního fondu Klíček. I když byl koncert oficiálně oznámen jen několik dní předem, do rytířského sálu přišlo kolem stovky diváků!
Toto letní hudební setkání se konalo za přispění OÚ Rataje nad Sázavou, který pronájem za sál věnoval Nadačnímu fondu Klíček. Že se jednalo opravdu o nevšední zážitek bylo zřejmé z reakcí spokojených posluchačů a dlouhého potlesku na závěr. Na dobrovolném vstupném se vybralo 4.558,- Kč.
Podrobnosti a fotografie ZDE.

Ohlédnutí za letním táborem

Červenec 2009 : Náš letošní letní tábor byl v pořadí osmnáctý – a ačkoli se za sedmnáct let, která uplynula od toho prvního, mnohé změnilo, to základní dál zůstává stejné: hlavní snahou našich táborů stále je vytvářet přátelské, otevřené a podpůrné prostředí pro všechny, kdo na ně přijedou: pro děti i pro dospělé, ať si životem nesou jakékoli starosti a těžkosti.
Během tábora jsme zpívali, batikovali, jezdili na kolech i na raftech, lezli po laně, vařili, vydávali se na výlety... Ale hlavně: byli jsme spolu, povídali jsme si a společně přemýšleli o světě a o životě.
Chcete-li, podívejte se na výběr táborových fotografií, nebo si poslechněte naši letošní písničku.

Vyhlášení výsledků soutěže

Červenec 2009 : Do soutěže bylo zasláno celkem 13 projektů, jeden projekt musel být vyřazen pro formální nesplnění zadání. Projekty posuzovala šestičlenná hodnotící komise, složená ze zdravotníků i laiků.
Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo 1. července 2009 v pražských prostorách British Council – jíž tímto velmi děkujeme. Výběr prostor nebyl náhodný – vztah soutěže k Velké Británii naznačuje i skutečnost, že cenou pro vítěze je studijní cesta do vybraných londýnských nemocnic, naplánovaná na jaro příštího roku. Výsledky soutěže naleznete na webové stránce www.detivnemocnici.cz.

Pozvánka na vyhlášení výsledků soutěže

Červen 2009 : Srdečně Vás zveme na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "Jak si poradit...".
Soutěž jsme vyhlásili loni 17. listopadu a bližší informace o ní naleznete na stránkách www.detivnemocnici.cz.
Vyhlášení proběhne dne 1. července 2009 ve 14.30 v prostorách British Council Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, Praha 1.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni, prosíme jen o potvrzení účasti nejpozději den předem, a to buď telefonicky na číslo 774 028 435 nebo e-mailem.
Výsledky soutěže samozřejmě zveřejníme i na webových stránkách. Pozvánku ve formátu PDF naleznete ZDE.

Osel v Malejovicích

Červen 2009 : V úterý 2. června rozšířil náš kolektiv tvrdohlavých, svéhlavých a umanutých zvířat krásný šedivý dvouletý oslík jménem Marko, rodák z Bulharska.
Oslíka jsme dostali darem od jednoho z našich přátel a příznivců, který jej krátce předtím sám obdržel jako dar ke svým narozeninám, avšak velkoryse usoudil, že hosté, kteří k nám do Malejovic přijíždějí, budou mít z kontaktu s oslíkem větší potěšení.
Zdá se, že Marco se v Malejovicích už zabydlel. Několikrát za den oblažuje celou vesnici svým hýkáním - velmi hlasitým zvukem, který ze všeho nejvíce připomíná říční parník. Vztahy s ostatními kopytníky jsou zatím přátelské.

Autobus RTO 706 na prahu nové sezóny

Duben 2009 : Náš historický autobus RTO 706, protagonista dlouhodobé kampaně "Se starým autobusem proti starým pořádkům" a náš nejvýraznější reklamní předmět, dne 2. dubna 2009 - po dvoutýdenní servisní prohlídce - úspěšně prošel technickou kontrolou, a je tedy připraven ke startu do další sezóny. Nejbližším veřejným výletem bude cesta na 10. sraz Klubu českých historických autobusů v Lešanech v sobotu 23. května 2009 - prosíme ty, kdo se chtějí cesty zúčastnit, aby se ozvali buď na naši e-mailovou adresu klicek@klicek.org, nebo na telefon 775 204 109, popřípadě 603 204 109.
Těchto kontaktů můžete využít i v případě, že byste našeho autobusu rádi využili pro nějakou vlastní akci.

Předání diplomů herním specialistům

Duben 2009 : Na podzim loňského roku složili závěrečné zkoušky poslední frekventanti dalšího běhu třísemestrálního certifikovaného programu "Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči", který náš nadační fond organizuje ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Plzni a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
Studenti, kteří programem úspěšně prošli, jsou připraveni nejen pro práci v dětských nemocnicích, ale i v každém prostředí, kde jsou děti či dospělí nuceni trávit čas v izolaci od okolního světa.
Slavnostní předání diplomů a odznaků odbornosti proběhne ve čtvrtek 23. dubna 200915.00 v budově FHS v Praze-Jinonicích.

Fungujeme dál, ale...

Duben 2009 : Fungujeme dál, ale není to jednoduché. Náš tradičně malý tým je v současné době ještě menší. S odkazem na hospodářskou krizi nemohli v loňském roce někteří naši sponzoři dostát svým příslibům, které učinili počátkem roku 2008, což nás před několika měsíci donutilo přejít na jakýsi "nouzový režim" s velmi omezeným rozpočtem. Díky obětavosti mnohých našich dobrovolníků a ochotě našich zaměstnanců, kteří souhlasili s přechodným snížením svých úvazků, se nám zatím daří zachovat všechny oblasti naší práce. Pevně doufáme, že se situace zlepší, protože stávající pracovní vytížení nelze pojímat jako trvalý stav. Prosíme o přímluvnou modlitbu, či alespoň o držení palců - dle individuálního světonázoru. Děkujeme.

Tříkrálový koncert v Praze

Leden 2009 : Na začátku nového roku už se stal skoro tradicí Tříkrálový koncert, pořádaný v kostelíku sv. Františka z Assisi (ulice U Habrovky, nedaleko stanice metra C, Budějovická). Tentokrát se koncert uskutečnil 10. ledna 2009.
Účinkoval sbor Pražská kantiléna, Tři králové a zpěvaví diváci.
Na programu byly, jako obvykle, známé i méně známé koledy. Pražská kantiléna zapěla několik vánočních písní a pak si všichni společně se třemi králi a jejich kapelou zazpívali koledy ze zpěvníčků, které obdrželi při příchodu.
Těm, kdo se koncertu nemohli zúčastnit, nabízíme zpěvníček ke stažení ve formátu PDF.


STARŠÍ ZPRÁVY NALEZNETE V ARCHIVU WEBOVÝCH AKTUALIT.


 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-10 Nadační fond Klíček


CNW:Counter