Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

O nás

Sdružení Klíček

Publikace
sipka Archiv

Výroční zprávy

Webové aktuality

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
Webové aktuality 2005

Studijní cesta do Velké Británie

21. prosince 2005 : Ve dnech 10. – 20. prosince se díky podpoře Britského velvyslanectví v Praze podařilo uskutečnit dlouho plánovanou studijní cestu po vybraných britských dětských hospicích. Cesty se zúčastnil šestičlenný tým, připravující podklady pro prováděcí dokumentaci druhého objektu dětského hospice v Malejovicích (ošetřovatelské jednotky). Účelem cesty bylo jednak seznámit se s různými modely dětské hospicové péče, jednak probrat se zástupci jednotlivých zařízení ošetřovatelské a technicko-provozní otázky související s novým projektem. Navštívili jsme Kinderhospiz Balthasar v německém Olpe, hospic Demelza House v Kentu, Helen House v Oxfordu, Acorn's ve Worcesteru, Horizon House v Belfastu a St. Oswald's v Newcastlu. Velké díky za podporu a spolupráci patří také společnosti Energeia, o.p.s.


Zpráva o benefičním koncertu

9. prosince 2005 : Nádherný BENEFIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT ve prospěch dostavby prvního dětského hospice v České republice se uskutečnil v pátek 2. prosince 2005 ve 20.00 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze.
V podání Přemysla Kšici (varhany), Nového literátského bratrstva CHOROSCH, Pražské Kantilény (sbor), Jitky Paličkové (zpěv) a Bona Fide Kvartetu zazněl rorátní chorál a duchovní skladby J. S. Bacha, F. Baldiho, L. Vierneho, Ch. Gounoda, A. Piazzolly, J. Nováka, A. Dvořáka, C. Francka a G. Bizeta.
Na dobrovolném vstupném se vybralo neuvěřitelných 10.750,- Kč. Podívat se konečně můžete i na slíbené podrobnější Ohlédnutí za koncertem.


Podzimní potáborové setkání

21. listopadu 2005 : Listopad – a zejména státní svátek 17. 11. – vytvořil ideální podmínky pro to, abychom budovu malejovické školy na několik dnů otevřeli dětem a dospělým, kteří jezdí na naše pravidelné letní tábory.
Od čtvrtka 17. do neděle 20. listopadu se tedy v Malejovicích sešla více než třicetičlenná skupina táborníků. Prohlížely se fotografie, hrály hry, chystalo se dřevo na zimu – a zatímco venku mrzlo a padal sníh, začínali jsme už také spřádat plány na letní tábor 2006.
Na tyto webové stránky jsme umístili také několik čerstvých fotografií, abychom alespoň trochu přiblížili atmosféru setkání těm, kdo se o něm chtějí dozvědět trochu podrobněji.


Dar z Holandska

Náš plně naložený vůz s přívěsem krátce před odjezdem.

31. října 2005 : Na sklonku října jsme se stali příjemci netradičního, ale velmi užitečného věcného daru. Prostřednictvím paní Wilmy van Roekel z organizace Linda Funds jsme navázali kontakt se zástupci holandské nadace Stichting Meisjesjeugdwerk Ulestraten. Tato nadace od roku 1962 provozovala velmi úspěšné komunitní středisko pro děti a mládež, jehož práce se nesmazatelně zapsala do duší nejméně dvou generací zdejších obyvatel. Středisko však pro neshody s majitelem objektu muselo v letošním roce ukončit svou činnost a jeho zakladatelé se rozhodli věnovat veškeré vybavení (tj. hry, hračky, herní materiály, nábytek) neziskovým organizacím v zahraničí - jedním z příjemců je i náš nadační fond. Koncem srpna jsme se do Meerssenu vypravili část věcí převzít, zároveň jsme se domluvili i na vzájemné programové spolupráci. Naše zvláštní díky patří Agnes van Hinsberg, Annemie Erkens, Anny van Helvoort a Adrianu van den Houtovi.


Zemřela paní Marianne Drew

12. října 2005 : Tento týden jsme s více než měsíčním zpožděním dostali z Londýna smutnou zprávu - dne 6. září zemřela paní Marianne Drew, původní profesí psycholožka, dlouholetá dobrovolnice na dětském oddělení nemocnice St. Mary's v londýnském Paddingtonu a od roku 1991 také předsedkyně čestného výboru našeho nadačního fondu. Paní Drew - ve své dobrovolnické "roli" - hovoří i ve filmu "Nezůstat sám", na jehož natočení jsme se v roce 1992 podíleli. V mládí prožila paní Marianne dva roky v Praze - a k našemu překvapení tak byla i po mnoha desítkách let schopna komunikovat téměř bezvadnou češtinou - zveme vás ke shlédnutí ukázky ze zmíněného filmu (formát wmv, velikost 1,4 MB).


Knihovnický happening

30. září 2005 : V pátek 30. září, k zahájení celostátního Týdne knihoven, uspořádali Městská knihovna Český Těšín a Svaz knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje akci nazvanou KNIHOVNICKÝ HAPPENING.
Sjelo se na něj kolem 200 knihovníků z celé republiky a jedním z bodů slavnostního odpoledního programu na těšínském náměstí bylo i předání symbolického šeku zástupcům našeho nadačního fondu. Šek byl vystaven na částku 118.000,- Kč, což je součet výtěžku všech benefičních akcí, jimiž dětské knihovny v Čechách a na Moravě přispěly v uplynulých dvou letech na podporu naší práce.
Fotogalerii z knihovnického happeningu najdete na webových stránkách knihovny v Českém Těšíně.


Naléhavá prosba
13. září 2005 : Podle informací, které jsme včera obdrželi z pražského magistrátu, se v pražském metru, minimálně na stanici Muzeum, pohybovala dvojice studentů, kteří údajně prodávali obrázky ve prospěch našeho nadačního fondu a na vyžádání se prokazovali jakýmsi zataveným průkazem. Nikdo z volajících, kteří magistrát na prodejce upozornili, si, žel, nepoznamenal žádnou bližší informaci.
Podle našich dosavadních zjištění nemohl prodej zajišťovat nikdo z lidí, kterým jsme udělili plnou moc k provádění sbírky naším jménem. Navíc - jako organizace jsme sice v rámci veřejné sbírky i k takovéto formě prodeje oprávnění, ale není nám blízká - oslovování lidí na ulici nám obecně (jakkoli jistě existují výjimky) zavání citovým nátlakem a v praxi je nepoužíváme.
Prosíme proto, abyste - pokud v Praze v nejbližších dnech natrefíte na někoho, kdo jakoukoli formou vybírá ve prospěch Nadačního fondu Klíček - vyzjistili od prodávajícího maximum podrobností a neprodleně nás kontaktovali na náš telefon 775 204 109.
Děkujeme.

Den otevřených dveří

3. září 2005 : Na první zářijovou sobotu tradičně připadl "Den otevřených dveří" v Malejovicích. Letos byl - i proto, že "otevřená" již vlastně bývá každá první sobota v měsíci - pojat skromněji a pracovněji než v předešlých letech. Navštívilo nás cca 50 lidí, mezi nimi i p. ing. Václav Marhan (na snímku) z MÚ v Uhlířských Janovicích, s nímž jsme hovořili mimo jiné o potřebě zřídit přes velmi rušnou malejovickou silnici - a to nejen v zájmu našich hospicových hostů, ale také v zájmu trvale žijících obyvatel - přechod pro pěší a osadit nejkrizovější úsek dopravními značkami.
Naše velké díky tradičně patří manželům Němcovým, panu Jaromíru Středovi a jejich Středovým pekárnám za vynikající občerstvení.


Brigáda British Council

2. září 2005 : Inspirováni svými kolegy z britského velvyslanectví, nabídli nám svou pomoc - v rámci svého každoročního "teambuildingového dne" - také zaměstnanci české pobočky
British Council (Britské rady), agentury zaměřené na podporu anglického jazyka a britské kultury.
V Malejovicích strávili pátek 2. září - celá padesátičlenná skupina pracovala s nesmírným nasazením a pomohla nám zmoci řadu "restů", na něž naše vlastní síly a časové možnosti do té doby nestačily: šlo vesměs o práce na úklidu a úpravách okolí malejovického domu.
Všem zúčastněným patří náš upřímný dík!


Výstava Země živitelka

Doprovodným programem bylo i dětské divadelní představení.
  1. září 2005 : Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků připravil na letošní ročník výstavy Země živitelka (letos se na Výstavišti v Českých Budějovicích konala ve dnech 25.- 31. srpna) několik aktivit, jejichž cílem bylo pomoci naší nadační práci a dát o ní návštěvníkům výstavy vědět. V domku Petra, v rámci akce Petra dětem, byla umístěna expozice fotografií a textů o činnosti našeho nadačního fondu.
Dětští návštěvníci výstavy zde v režii jihočeských knihovníků malovaly pohlednice, které pak pod hlavičkou naší veřejné sbírky také prodávaly - souhrnný výtěžek činil 10.000,- Kč.
Expozice i malování pohlednic se nesly v duchu pomněnky - kytičky, která je jakýmsi mottem našeho dětského hospice (otevře se v samostatném rámečku). Náš velký dík patří zejména Vlastě Jílkové, Lidmile Švíkové a Daniele Wimmerové.
Z iniciativy Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje se v době konání výstavy prodávala rovněž modrá dožínková chrpa v ceně 30,- Kč. Výtěžek prodeje, letos určený na podporu našeho malejovického domu, činí podle předběžných informací 6.000,- Kč; oficiální protokol jsme od pořadatelů ještě neobdrželi. Za podporu a zorganizování akce děkujeme paní Ing. Zdeně Zemanové.


Ohlédnutí za letním táborem

31. července 2005 : Ve dnech 16.- 30. července proběhl na louce za malejovickou školou náš pravidelný letní tábor - tábory pořádáme už čtrnáctým rokem a jsou určeny pro děti, které z nějakého důvodu, například pro nějaký svůj handicap, nemohou jet na běžný tábor.
Letos byl počet táborníků o něco vyšší než obvykle - tábor tentokrát sestával ze 33 dětí a 28 dospělých a oproti několika předešlým létům stoupl i počet dětí, které se s námi vydaly pod stan poprvé.
Tématem letošní táborové hry bylo námořní putování - ještě před tím, než na tyto stránky umístíme táborovou fotogalerii, zveme vás alespoň k poslechu nové táborové písničky.


Podpora z Eastbourne

2. července 2005 : V sobotu 2. července se manželé Královcovi zúčastnili v jihoanglickém Eastbourne slavnostního shromáždění na počest 20. výročí svěcení Rev. Sheily Foreman, metodistické farářky, která léta patří mezi výrazné podporovatele Nadačního fondu Klíček. Shromáždění se konalo v budově ústředního metodistického kostela a jeho součástí bylo i předání finančního daru 520 liber (cca 23.000,- Kč)pro náš nadační fond; stejnou částku obdržela druhá podpořená organizace, Beachy Head Chaplaincy - sdružení duchovních, kteří se svou přímou kontaktní prací snaží snížit počet sebevražd na tragicky proslulém útesu Beachy Head poblíž Eastbourne.
O slavnosti referoval i místní tisk - anglicky čtoucím zájemcům nabízíme výstřižek (otevře se v samostatném okně).


Brigáda zaměstnanců britského velvyslanectví

16. června 2005 : Téměř šedesát zaměstnanců britského velvyslanectví v Praze se rozhodlo strávit svůj volný den, tradičně věnovaný tužení pracovního kolektivu, na brigádě v Malejovicích.
Vydatně pomohli s přípravou tábořiště, odvozem suti, úklidem zahrady i výrobou drobných dárků, které Nadační fond Klíček prodává v rámci veřejné sbírky na podporu dětského hospice.
Po celý den pomáhala i sama paní velvyslankyně, Linda Joy Duffieldová (na snímku vlevo). Všem velmi děkujeme za pomoc!
Zvláštní dík patří i panu Jaroslavu Urbanovi (na snímku vpravo) z Uhlířských Janovic, který nám pro tuto akci zapůjčil svou dvoububnovou sekačku a sám účinně přiložil ruku k dílu.


Benefiční koncert Na Topolce

15. června 2005 : Již poněkolikáté se letos Baptistický sbor v Praze Na Topolce rozhodl uspořádat benefiční koncert ve prospěch našeho nadačního fondu. Koncert se uskutečnil ve středu 15. června na tradičním místě, tedy v parku "Slepičárna", ulice Na Topolce.
Na koncertě vystoupili: K.R.A.P. - scoutrock z Pankráce, MESSENJAHZ - reggae dub ze Žižkova, ZAOBZOR - obklopující hudba pro didgeridoo a housle a DJ YUKIMURA - worldvibez.
Všichni účinkující hráli s plným nasazením, ač se tentokrát na posluchačské účasti poněkud podepsala výrazná nepřízeň počasí. Pořadatelům - a zejména panu L. Mečkovskému - jsme za jejich setrvalou podporu vděčni a děkujeme za ni.
Informace o pořadateli: Baptistický sbor Na Topolce.


Prohlášení k článkům v tisku

3. května 2005 : Deník Mladá fronta Dnes přinesl v úterý 3. května dva bulvárně pojednané články nazvané „Falešný kněz zpovídal děti a kázal v rádiu“ a „Falešný kněz křtil v hospicu děti“. Ač jsme v textech citováni, nedostali jsme je k autorizaci – články obsahují řadu nepravdivých nebo z kontextu vytržených údajů.
Vzhledem k mediální přitažlivosti všech témat, která slibují nějaké „skandální“ odhalení, vzbudily oba příspěvky živý zájem dalších médií – a i když nám nepřipadá šťastné celou kauzu rozebírat před konečným verdiktem soudu, rozhodli jsme se zveřejnit na těchto stránkách své prohlášení uvádějící otázku působení falešného kněze na pravou míru.


Noc s Andersenem – poděkování

30. dubna 2005 : Noc z 1. na 2. dubna byla v mnoha dětských knihovnách po celé republice další „Nocí s Andersenem“ - za pozdravy a krásné obrázky děkujeme „dětem i dospělákům“ z Bakova nad Jizerou, Březové nad Svitavou, Českého Těšína, Dobříše, Dolan, Fulneku, Grygova, Hodonína, Hradce Králové, Hradce nad Moravicí, ZŠ J. Malíka v Chrudimi, Jindřichova Hradce, Kardašovy Řečice, Králík, Kralup nad Vltavou, Kraslic, Krnova, Lokte, Nové Role, Nového Sedla, Paskova, ZŠ Jánošíkova v Praze 4, Knihovny Novodvorská v Praze 4, DDM v Praze 8, Skalné, Starého Města, Šardic, Šitbořic, Třeboně, Týniště nad Orlicí, Uherského Hradiště, Všetat a Žďáru nad Sázavou.


Výstava ve Zruči nad Sázavou

17. března 2005 : Nadační fond Klíček ve spolupráci s Městským úřadem ve Zruči nad Sázavou uspořádal ve výstavních prostorách zámku ve Zruči nad Sázavou
putovní výstavu fotografií SPOUŠŤ V MALEJOVICÍCH,
která mapuje budování prvního dětského hospice v ČR.
Slavnostní vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 17. března; zahájila ji Rev. Sheila Foreman z Velké Británie. Duchovní občerstvení zajistil zručský pěvecký sbor Diphteria pod vedením P. Jaroslava Konečného, o malé občerstvení těla se postaraly kutnohorské Pekárny p. Jaromíra Středy. Nad výstavou převzal záštitu starosta města Zruč nad Sázavou, p. Mgr. Martin Hujer.
Výstava trvala do 28. dubna.


Návštěva senátora Bedřicha Moldana

10. března 2005 : Navzdory kalamitní situaci, která na dálnici D1 zkomplikovala cestu z Prahy, nás dnes v Malejovicích poctil svou návštěvou senátor za Čáslavsko a Kutnohorsko, pan Bedřich Moldan, se svým asistentem, Mgr. Michalem Marčíkem.
Hosté si prohlédli hospicový dům a zajímali se o historii naší práce i o plány do budoucna. Návštěva měla milou a osobní podobu; pan senátor se kromě jiného pozdravil s několika našimi klienty i dobrovolnými pomocníky, zejména s naší nejstarší dobrovolnicí, paní Alžbětou Janůrkovou z Vlkové (známou z dokumentárního filmu "Dům na cestě").
Na snímku si pan senátor prohlíží model vítězného návrhu budoucí novostavby ošetřovatelské jednotky.


Chystáme novou publikaci

1. března 2005 : Díky podpoře Britského velvyslanectví v Praze, které přispělo jak na nákup autorských práv, tak na překlad a tisk, můžeme v letošním roce vydat knihu Just My Reflection (Pouhý můj odraz), jejíž autorkou je Sestra Frances Dominica, zakladatelka prvního dětského hospice na světě, Helen House v Oxfordu.
Knížka je citlivou a praktickou příručkou, nabízející pomoc rodinám, které musejí čelit ztrátě svého dítěte; samostatnou část díla představuje výběr citátů a textů, v nichž někteří rodiče nacházeli povzbuzení a útěchu.
České vydání, plánované na duben a posléze na konec června, je stále opožděno.


 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-8 Nadační fond Klíček