Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

O nás

Sdružení Klíček

Publikace
sipka Archiv

Výroční zprávy

Webové aktuality

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
Webové aktuality 2007

Vyšel vánoční Svižník

Vánoce 2007 : O Vánocích jsme vydali další číslo Svižníka, našeho občasného informačního zpravodaje. Za svými bezmála pěti tisíci čtenáři se vydal 30. prosince, tedy ještě za nižší poštovné.
Do obálky jsme tentokrát jako pozornost přibalili dva naše kapesní kalendáříky a pozvánku na Tříkrálový koncert (kalendáříky jsou důvodem, proč Svižník přijde i těm, kdo jej jinak odebírají pouze v elektronické podobě).
P.S. V elektronické podobě (formát PDF) je Svižník ke stažení ZDE. Pokud byste chtěli dostávat Svižník tištěný, pošlete nám listovní nebo elektronickou poštou svou adresu a my vás zařadíme do rozesílací databáze.


Otevření moravské pobočky

30. listopadu 2007 : V sobotu 17. listopadu - symbolicky v den výročí revolučních změn - jsme v Ostravě otevřeli moravskou pobočku Nadačního fondu a Sdružení Klíček.
Založení pobočky umožnila štědrá podpora našich sponzorů z Uherského Hradiště (píšeme o nich v posledním čísle našeho zpravodaje Svižník).
Díky pochopení sdružení Telepace naše moravská kancelář sídlí v budově Telepace na Kostelním náměstí 2.
Moravská pobočka nyní začíná rozjíždět svou práci, v současnosti zaměstnává tři pracovníky, dva na celý a jednoho na poloviční úvazek.

Prohlášení
10. listopadu 2007 : V uplynulých dnech a týdnech byla v českých médiích opakovaně probírána finanční situace občanského sdružení, které založila bývalá manželka našeho bývalého ministerského předsedy, paní Zuzana Paroubková. Ve výčtu poskytnutých darů figuruje též částka 1,6 miliónu Kč určená “na výstavbu dětského hospice”.
Protože nás někteří čtenáři novin kontaktovali v domnění, že příjemcem částky byl náš nadační fond nebo některá z dalších organizací, které se na budování našeho dětského hospice podílejí (Sdružení Klíček, Energeia, o.p.s.), rádi bychom tímto zdůraznili, že finanční dar paní Paroubkové nebyl poskytnut na podporu našeho projektu.
Paní Paroubková patrně podpořila občanské sdružení “Hospic v dobré víře”, které se v letošním roce poněkud nečekaně rozhodlo změnit svůj projekt, od roku 2002 deklarovaný jako hospic pro dospělé, na hospic pro děti.

Oznámení o ukončení veřejné sbírky
31. října 2007 : Veřejná sbírka na budování a provoz dětského hospice, zahájená k 1. listopadu 2004 a povolená Magistrátem hlavního města Prahy rozhodnutím č.j. MHMP/150012/2004 ze dne 21. října 2004, byla s říjnem 2007 ukončena,
neboť zákon o veřejných sbírkách v současnosti delší než tříletou sbírku neumožňuje.
Teprve až odevzdáme závěrečné vyúčtování a toto vyúčtování projde kontrolou magistrátu, vyhlásíme na stejný účel sbírku novou.
Prosíme tedy, abyste v tuto chvíli už nepoužívali účet 4443720267/0100,
který byl ukončené veřejné sbírce vyhrazen.
Hlavní nadační účet 21130111/0100 samozřejmě dál funguje
a slouží k přijímání darů a sponzorských příspěvků.

Aktualizace stránek www.detivnemocnici.cz

říjen 2007 : V průběhu října jsme na webovou adresu www.detivnemocnici.cz umístili dlouho anoncovanou korekturní verzi průzkumu po dětských nemocnicích a dětských odděleních ČR.
Tato verze slouží především k tomu, aby jednotlivá zdravotnická zařízení mohla opravit případné chyby a nepřesnosti v publikovaných údajích; zkorigovaný materiál pak bude použit jednak pro tištěnou publikaci Průvodce po dětských odděleních, jednak pro interaktivní webové stránky (na adrese www.detivnemocnici.cz vystřídá stránky stávající), kam budou moci své komentáře a hodnocení vkládat také uživatelé zdravotnických služeb.


Den otevřených dveří

září 2007 : První zářijovou sobotu proběhl v Malejovicích jako tradičně náš Den otevřených dveří.Tentokrát jsme jej ve srovnání s předešlými lety pojali civilněji, bez organizovaného společenského programu. Rozhodli jsme se, dát sebe, kdo v Malejovicích pracujeme, i celý dům, přilehlé prostory a zahradu, k dispozici přijíždějícím návštěvníkům, a to od brzkého dopoledne do pozdního odpoledne. Za den se zde vystřídala zhruba stovka hostů - jak těch pravidelných, kteří přijíždějí každoročně, tak těch, kteří do Malejovic zavítali poprvé. K těm druhým patřila i ministryně pro lidská práva, paní Džamila Stehlíková, která zároveň přislíbila svou podporu naší kampani na podporu společného pobývání dětí a rodičů v nemocnici "Nezůstat sám".


Vyšel nový Svižník

srpen 2007 : Na sklonku prázdnin jsme vydali další číslo našeho nepravidelného informačního zpravodaje Svižník. Odebral se na více než 4.700 adres (převážně v České republice, ale také na Slovensku a v Kanadě) a v obálce mu dělají společnost letáčky naší osvětové kampaně "Nezůstat sám". Seznámení s touto kampaní, jejími kořeny i posláním, je ostatně tentokrát hlavním Svižníkovým tématem.
P.S. V elektronické podobě (formát PDF) je Svižník ke stažení ZDE. Pokud byste chtěli dostávat Svižník tištěný, pošlete nám listovní nebo elektronickou poštou svou adresu a my vás zařadíme do rozesílací databáze.


Nový čtyřnohý obyvatel

červenec 2007 : V poslední den tábora rozšířil řady zvířat, která s námi v Malejovicích žijí, další tvor - ke čtyřem kočkám, dvěma psům a jednomu poníkovi totiž přibyla koza, která údajně slyší na jméno Káča. Daleko více než její vlastní jméno ovšem kozu upoutá vše, co může sníst.
Koze Kateřině je šest let a dostali jsme ji od přátel, s nimiž do té doby bezkonfliktně (pomineme-li občasné škody na květinách, keřích a ovocných stromech v jejich sadu) žila.
Kateřina nyní sdílí kryté stání s poníkem Betty a bezezbytku splňuje naše i obecné představy o tom, jaké má zvíře jejího druhu být - je tvrdohlavá, mlsná a přátelská.


Letní tábor je za námi

červenec 2007 : Ve dnech 14. – 28. července se na táborové louce v Malejovicích odehrál náš už šestnáctý letní tábor, určený zejména dětem po náročné nemocniční léčbě a jejich blízkým.
Kromě tradičního programu (velmi volně inspirovaného motivem plavby, moře a životního putování) děti i dospělí nacvičili a v Uhlířských Janovicích veřejně sehráli a zpěvem doplnili divadelní hru Nákup, kterou pro nás na místě sepsal náš nový kolega,
Roman Zelenák z Brna.
Táborem během dvou letních týdnů prošlo více než sedmdesát dětských i dospělých účastníků, během podzimu se pokusíme o důkladnější a barvitější ohlédnutí formou malé fotogalerie.


Venkovní kuchyně a společenský dvorek

červenec 2007 : Těsně před zahájením letního tábora se podařilo dokončit opravu staré stodůlky za domem, v níž vznikla jednak velmi útulná letní kuchyně s pravými kuchyňskými kamny na dřevo, jednak dílna s truhlářským ponkem. Kuchyně je krásně vybavena, teče v ní studená i teplá voda, lze se v ní příjemně schovávat před deštěm a kamna se sporákem přímo vybízejí k vaření povidel a marmelád.
Současně s ukončením stavebních úprav jsme za domem získali nový venkovní společenský prostor, který jsme vybavili dřevěnými lavicemi a stoly se slunečníky. Za slunečného počasí má dvorek téměř středomořský ráz a je jak hosty, tak stálými obyvateli domu mimořádně oblíben.


Chat v pořadu "Sama doma"

31. května 2007 : Ve čtvrtek 31. května jsme byli v souvislosti se zahajovanou kampaní Nezůstat sám pozváni ke krátkému vystoupení do pořadu České televize Sama doma. Během celého pořadu nám mohli diváci prostřednictvím internetu zasílat své otázky týkající se zejména společného pobývání rodičů a dětí v nemocnici, Charty práv hospitalizovaného dítěte či přípravy herních specialistů. Otázek se během pořadu sešlo asi padesát, z časových důvodů jsme jich byli schopni zodpovědět jen část. Technické podmínky žel České televizi neumožňují na dotazy odpovídat po skončení přenosu, ani nezodpovězené otázky uložit či přeposlat k pozdějšímu vyřízení. Prosíme tedy diváky, jimž jsme nestihli odpovědět, za prominutí - svůj dotaz samozřejmě mohou kdykoli zaslat na naši e-mailovou adresu klicek@klicek.org.


Kampaň "NEZŮSTAT SÁM"

24. května 2007 : V pátek 1. června, na Den dětí, začínáme s časově neomezenou celorepublikovou informační a osvětovou kampaní NEZŮSTAT SÁM, jejímž cílem je přispět ke zkvalitnění péče
o děti v nemocnicích.
V rámci kampaně budeme vydávat a rozšiřovat zajímavé a důležité informační materiály, které by mohly pomoci všem, kdo se o děti v nemocnicích starají: jak členům ošetřovatelského týmu,
tak rodičům nemocných a hospitalizovaných dětí;
rodiče jsou naší hlavní cílovou skupinou.
Pro kampaň hledáme dobrovolné spolupracovníky
po celé České republice!


Změna na pevné telefonní lince

24. dubna 2007 : Po zralé úvaze a letošní první jarní bouřce jsme se rozhodli zrušit telefonní ISDN linku v malejovickém hospicovém domě a nahradit ji linkou analogovou.
Z hlediska kontaktu to přináší jednu zásadní změnu – v platnosti zůstává už pouze telefonní číslo 327 544 043, ostatní pevná telefonní čísla, končící číslicemi 4, 5 a 6, zanikají.
Důvodem k této změně je skutečnost, že takřka při každé bouřce nám vyhořel NT modem, s nímž ISDN linka pracuje, a kromě několikadenního výpadku pevných telefonů nás každá taková událost stála dva tisíce korun za nákup modemu nového.
Pokud jde o čísla mobilních telefonů, u nich k žádné změně nedochází.


Letní tábor 2007

Duben 2007 : Letní tábor Nadačního fondu Klíček, letos asi naposledy (to kvůli plánované novostavbě) pořádaný na louce za bývalou školou, dnes respitním hospicovým domem v Malejovicích,
se tentokrát bude konat ve dnech 14. až 28. července.
Tábory jsou určeny jednak dětem po náročné nemocniční léčbě a jejich blízkým, jednak zdravým dětem z blízkého
i vzdálenějšího okolí.
Letošní tábor bude kromě obvyklých tvořivých a odpočinkových aktivit nabízet všem účastníkům i možnost procvičit se v angličtině (a začátečníkům umožní se s angličtinou seznámit).
Elektronickou přihlášku naleznete ZDE.


První letošní táborák

20. dubna 2007 : Mimořádně teplé a slunečné počasí, díky němuž všechno roste a kvete dříve, než je jinak na jaře zvykem, nám umožnilo uspořádat s klientskou rodinou, která s námi v Malejovicích minulý týden pobývala, posezení u večerního ohně už v polovně dubna, což v jiných letech opravdu nebývá obvyklé. Pohled na oheň, rozdělaný za teplého večera pod pod nebem plným hvězd, patří mezi hluboké a naplňující zážitky – a my pokaždé pociťujeme hluboký vděk za to, že náš hospicový dům stojí stranou městského ruchu, na venkově, odkud je k tomu hvězdnému nebi jaksi blíž.


Nadační fond Klíček přidruženým členem EACH

16. dubna 2007 : Zástupci Nadačního fondu Klíček, Jiří a Markéta Královcovi, se ve dnech 13. - 15. dubna ve Vídni zúčastnili konference Evropské asociace pro děti v nemocnici (European Association for Children in Hospital - EACH). Koncem loňského roku náš nadační fond požádal o členství v této asociaci, která zastřešuje práci národních organizací působících zejména na poli humanizace dětských nemocnic a prosazování práv hospitalizovaných dětí. Poté, co se výbor EACH seznámil s naší prací, jednomyslně rozhodl o přijetí Nadačního fondu Klíček za přidruženého člena Asociace. Podle stanov EACH je minimálně rok trvající přidružené členství nutným předstupněm členství plného - o tom se bude rozhodovat na podzim příštího roku v Helsinkách.


Nákup dvou polohovacích postelí

Duben 2007 : V měsíci dubnu jsme rozšířili vybavení respitního hospicového domu v Malejovicích o dvě polohovací lůžka Arminia, v souhrnné ceně bezmála 60.000,- Kč. Díky tomuto - již dlouho plánovanému - nákupu můžeme nyní rodinám, které k nám přijíždějí, nabídnout mnohem větší pohodlí. Jako nejvýraznější výhoda se jeví snadné výškové nastavení celé postele, které velice usnadňuje obsluhu ležícího dítěte přímo na lůžku. Součástí polohovací postele jsou antidekubitní matrace, takže minimálně jednu samostatnou vzduchovou antidekubitní podložku, jaké byly v našem domě dosud zapotřebí k podkládání na běžném lůžku, nyní můžeme uvolnit k zapůjčování do rodin, jež o své dítě pečují doma. Kromě antidekubitních podložek zatím zapůjčujeme např. podložní nafukovací "vanu" k mytí nemocného přímo na lůžku.


Návštěva kardinála Miloslava Vlka v Malejovicích

Březen 2007 : V neděli 18. března, při cestě ze své návštěvy uhlířskojanovické farnosti, přijal naše pozvání k zastávce v našem hospicovém domě pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk.
Kromě toho, že jsme jej seznámili s prací našeho nadačního fondu, využili jsme osobního kontaktu s ním také k tomu, abychom znovu otevřeli téma zamýšleného prodeje staré fary v Uhlířských Janovicích.
O jak citlivé téma se jedná, naznačuje i následná korespondence, kterou zveřejňujeme v sekci Co je nového s janovickou farou.


Jednání ve věci rodičovské ubytovny ve FNM

Březen 2007 : Jak ti, kdo naši práci sledují už delší čas, vědí, snažíme se už léta o rozšíření naší svépomocné rodičovské ubytovny v pražské motolské nemocnici. Ubytovna funguje od roku 1993 a za bezmála čtrnáct let své existence, kdy posloužila už více než pěti tisícům lidí, se musela potýkat s řadou překážek - po celý ten dlouhý čas navíc její stav vnímáme jako provizorium a usilujeme o zřízení samostatného rodičovského střediska. Za léta jsme absolvovali bezpočet bezvýsledných jednání s ředitelstvím nemocnice - počátkem roku jsme iniciovali a absolvovali jednání další, na jehož základě jsme pak dne 27.2. odeslali řediteli FNM další dopis. Odpověď jsme ke dni aktualizace těchto stránek dosud neobdrželi.


Problémy s počítačem

Únor-duben 2007 : V neděli 18. února zkolaboval hlavní nadační počítač - porucha jej vyřadila z provozu na více než dva měsíce. Většina dat zůstala sice zachována (jen jsme k nim na čas neměli přístup), ale výpadek citelně zasáhl část naší práce: přerušena byla práce na Průvodci po dětských nemocnicích, zpomalil se postup dvou souběžně postupujících překladů, zkomplikovaly se možnosti aktualizace webových stránek, čelili jsme problémům s elektronickou poštou.
V tuto chvíli je po technické stránce opět vše v pořádku, jen prosíme o strpení všechny ty, na něž se v důsledku poruchy naše zpoždění nějakým způsobem přeneslo.


 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2006-8 Nadační fond Klíček