Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

O nás

Sdružení Klíček

Publikace
sipka Archiv

Výroční zprávy

Webové aktuality

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt
 

Webové aktuality 2014


Tříkrálový koncert 2015

Prosinec 2014 : Blíží se začátek nového roku a s ním i náš tradiční Tříkrálový koncert, jímž se každoročně loučíme s vánočním časem.
Srdečně Vás v neděli 11. ledna 2015 od 16:00 hodin v útulném (a vytápěném!) kostelíku sv. Františka z Assisi v ulici U Habrovky na Praze 4 (u stanice metra Budějovická, trasa C).
Jako obvykle účinkují sbor Pražská kantiléna, tři králové a zpěvaví diváci, na programu budou známé i méně známé koledy, které si díky zpěvníčkům budou moci zazpívat opravdu všichni! Po koncertě následuje posezení ve farním klubu s čajem, kávou a vánočním cukrovím. Vezměte s sebou své děti, přátele a známé!
Těšíme se na vás, pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Zveme vás na Adventní koncert!

Prosinec 2014 : Opět se s rokem sešel rok, nastala tajemná a přemítavá doba adventu – a s ní i čas na náš Adventní koncert. Letos se podařilo zařídit koncert na pátek, aby se jej mohli snáze zúčastnit i naši mimopražští příznivci a podporovatelé, jimž bychom tímto hudebním večerem rádi symbolicky poděkovali.
Koncert se uskuteční v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze 2, začátek je v 19:30 hodin.
Na programu jsou duchovní skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, G. Cacciniho a dalších. Vstupné dobrovolné, po koncertě jste zvání na malé občerstvení. Pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF. Přijďte se zastavit v předvánočním shonu!

Několik slov k případu vraňanského hospice
Prosinec 2014 : V pondělí 8. prosince se Český rozhlas na stanici Radiožurnál znovu věnoval případu údajného dětského hospice, který měl vzniknout ve Vraňanech na Mělnicku: na podivný projekt poskytlo v roce 2008 pětatřicetimiliónovou dotaci ministerstvo zdravotnictví a stát chce nyní po příjemci dotace, občanském sdružení "V dobré víře", přidělené peníze, včetně penále, zpět. Zmíněný rozhlasový pořad byl až na několik věcných drobností zpracován precizně (najít jej můžete ZDE).
Přesto se na nás v pondělí obrátilo několik lidí s tím, že se "v rozhlase doslechli o našich problémech s dotacemi" – rozhodli jsme se proto na našich stránkách znovu celou věc uvést na pravou míru:
Případ hospice ve Vraňanech s Nadačním fondem Klíček nijak nesouvisí
a na náš projekt dětského hospice ministerstvo zdravotnictví
nikdy žádnou dotaci neposkytlo.

Na podivné okolnosti vraňanského projektu jsme sami upozorňovali Asociaci poskytovatelů hospicové péče už v říjnu 2008 (text dopisu v PDF), a na našem webu jsme se k celému případu podrobněji vyjádřili v květnu 2011, v souvislosti s mediální pozorností, kterou kauza tehdy vzbudila: podrobnější informace z té doby najdete v našem ARCHIVU.

Pozvání na Den otevřených dveří

Listopad 2014 : srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v dětském hospicovém domě v Malejovicích.
Vítáni jsou všichni, kdo se chtějí dozvědět více o tom, co všechno máme za sebou a jaké jsou naše naděje a plány do budoucna:
dveře našeho malejovického domu budou otevřeny
v sobotu 29. listopadu 2014 od 11:00 do 17:00 hodin.
Letošní Den otevřených dveří není pojat jako velká společenská akce s bohatým kulturním programem, ale spíše jako skromné, neformální a přátelské setkání v době, která je pro nás a pro naši práci zvláště těžká a složitá. Přijďte s námi oslavit začátek Adventu, čekat vás bude výborný čaj a domácí vánočka! Těšíme se na Vás!

Konference "Pedatrie z druhé strany"

Srpen 2014 : Srdečně vás zveme na konferenci Pediatrie z druhé strany - součást pražského setkání Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici (EACH). Konference se uskuteční 12. září 2014 a je nazvána podle knihy britské autorky June Jolly "The Other Side of Paediatrics"; český překlad této knihy bude na setkání slavnostně představen. Konference je věnována potřebám rodin hospitalizovaných dětí, jedním z významných zahraničních hostů bude i Sestra Frances Dominica, zakladatelka prvního dětského hospice na světě, Helen House v Oxfordu.
Podrobné informace najdete na stránkách www.children-in-hospital.org.

Zveme vás na benefiční taneční festival!

Březen 2014 : Přijměte prosím naše pozvání na taneční benefiční přehlídku českých a zahraničních tanečníků Ethnodance Festival - přehlídka se koná v Městské knihovně na Mariánském náměstí 1, Praha 1, v neděli 30. března 2014 v 19.00 hodin.
Představí se Vitor Mendes, Lenka Glassnerová, Elaine Weissová, Shareefa, Carlos Vasconselos, Latifah, taneční skupina Iris a další - nedělní večerní přehlídce o víkendu předchází několik tanečních workshopů.
Přehlídku pořádá Art Centrum Botič a její výtěžek bude věnován na podporu našeho Nadačního fondu Klíček!
Pozvánku si můžete stáhnout ve formátu JPG. Těšíme se na vás!

Letní tábor 2014

Březen 2014 : Náš tradiční malejovický tábor letos začíná v sobotu 12. 7. a končí v sobotu 26. 7. Tábor je určen především dětem, kterým zdravotní nebo jiný handicap brání zúčastnit se tradičních táborů, ale je otevřen i těm, koho žádné zdravotní potíže netrápí. Děti si s sebou mohou vzít, koho chtějí - sourozence, kamaráda, rodiče, nebo třebo oblíbené zvířátko, po kterém by se jim jinak stýskalo.
Táborníci mohou být ubytováni ve velkých indiánských stanech s ohništěm uprostřed nebo v klasických podsadových stanech, ale současně máme k dispozici pohodlné a bezpečné zázemí velkého domu se všemi moderními vymoženostmi, kde nocují ti, kdo pod stan nemohou (a v případě nepříznivého počasí i všichni ostatní).
Snažíme se, aby tábory nabízely především nesoutěživé hry a aby všem, dětem i dospělým, dávaly možnost naučit se něčemu novému - věnujeme se fotografování, filmování, práci s keramickou hlínou (a hrnčířským kruhem), hraní na kytaru a zpívání a mnoha dalším příjemným a zajímavým věcem.
Nejdůležitější ale je, aby děti (ale samozřejmě nejen děti) dostaly příležitost strávit podnětný čas ve vlídném a přátelském prostředí.
Příspěvek na táborový pobyt je 3.000,- Kč pro dítě a 3.500,- Kč pro dospělého (jde opravdu pouze o příspěvek, neboť skutečné náklady jsou vyšší) - rodinám, pro něž by finanční důvody byly překážkou účasti, ač by jinak o táborový pobyt stály, nabízíme možnost splátek, popřípadě jiné individuální řešení. Přihlášku je možné už nyní zasílat na e-mailovou adresu klicek@klicek.org.

Stanovisko k belgickému zákonu o eutanázii u nezletilých

Únor 2014 : Belgický parlament schválil dne 13. února velkou většinou hlasujících poslanců zákon, který povoluje eutanázii i u nezletilých. Belgičtí zákonodárci argumentují lidskou svobodou a právem na důstojnou smrt – a leckomu taková argumentace, tváří v tvář bolesti a trápení, může připadat rozumná a správná. Obáváme se ale, že jde o další krok na cestě, která je sice dlážděna dobrými úmysly, ale přesto nevede správným směrem.
Rozhodnutí belgického parlamentu vnímáme jako další krok směrem ke zplošťování pohledu na lidský život a jeho smysl, jako zasahování v končinách zahalených tajemstvím, jako volbu zkratky někam, kam nám není dáno vidět.
Eutanázie v pravém slova smyslu by měla být láskyplným uměním nechat druhého odejít, neprodlužovat život, který spěje ke svému konci, neperspektivními intervencemi proti vůli nemocného; uměním být nemocnému nablízku a sloužit mu až do konce. Dnes jako eutanázii označujeme zásah, jehož cílem je úmyslné zkrácení života – taková eutanázie nemocného člověka nenechává odejít, ale posílá ho pryč.
Během let jsme byli v kontaktu s mnoha rodinami, které se svými umírajícími dětmi zůstaly až do konce – a i když si někteří rodiče stěžovali třeba na nedostatečné tlumení bolesti nebo necitlivý přístup lidí kolem sebe, nesetkali jsme se s tím, že by zpětně litovali toho, že neměli možnost život svého nemocného dítěte ukrátit. Jedna z maminek před pár lety charakterizovala poslední dny strávené se svou dcerou jako "pracně posbírané střípky štěstí".
Mnozí rodiče si naopak vyčítali, že poslední čas nedokázali využít lépe, že neměli odvahu mluvit se svými dětmi o věcech, které jim ležely na srdci, že nedokázali dřív ukončit léčbu, která jejich dítě trápila a zatěžovala, aniž slibovala naději na zlepšení stavu, že svým dětem nedopřáli víc svobody a radosti, ale omezovali je svou vlastní úzkostí, a sebe že nechali svázat představami a očekáváním, které na ně uvalovalo jejich okolí.
Hlasy požadující eutanázii jsou tím silnější, čím méně si víme rady se životem a vlastní smrtelností. Před rovnými deseti lety se mělo legalizací eutanázie v členských zemích Evropské unie zabývat parlamentní shromáždění Rady Evropy – proti předkládanému návrhu jsme se tenkrát ozvali s protestem, který vyjadřuje náš názor i dnes: text protestu najdete pod tímto ODKAZEM.

Pozvání na Tříkrálový koncert

Leden 2014 : Rádi bychom Vás na prahu nového roku pozvali na Tříkrálový koncert - toto naše symbolické rozloučení s Vánocemi se letos uskuteční o něco později, než bylo v předešlých letech obvyklé: v poslední den vánočního období, v neděli 12. ledna. Těšíme se na vás v útulném (a vytápěném) kostelíku sv. Františka z Assisi v ulici U Habrovky (u stanice metra Budějovická na trase C), začátek je v 16.00 hodin. Účinkovat budou jako tradičně Pražská kantiléna, Tři králové a zpěvaví diváci - každý návštěvník obdrží zpěvníček s koledami známými i méně známými. Vstupné je dobrovolné, po koncertě následuje posezení nad čajem, kávou a vánočními dobrotami. Pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF.


ARCHIV WEBOVÝCH AKTUALIT.


 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-10 Nadační fond Klíček


CNW:Counter