Klicek logoDětský hospic Děti v nemocnici Herní práce Rozdělená rodina Letní tábory
 Úvodní stránka

O nás

Sdružení Klíček
sipka Publikace

Knihy

Lidská práva

Přednášky

Pohádky

Archiv

Ubytovna ve FNM

Cesta do Malejovic

Jak můžete pomoci?

Poděkování

Zajímavé odkazy

Kontakt na nás
 
O lidských právech

Dvoudílná malonákladová publikace vznikla v rámci projektu „Výchova k lidským právům“ Československé nadace Charty 77 (1994-6) – projekt byl zaměřen na žáky a studenty pražských základních a středních škol. Zástupci naší nadace, Jiří a Markéta Královcovi, se na tomto projektu podíleli zajišťováním některých přednášek a besed.

Naší snahou bylo představit "lidská práva" nikoli jako téma či klišé, ale jako cosi, co se bytostně – byť často ne na vědomé úrovni – dotýká každodenního lidského života, vyznávaných životních hodnot, vnitřního vztahu k sobě, k ostatním a ke světu.

Své přednášky, či – přesněji – debaty, jsme pojali jako pružnou mozaiku nejrůznějších příkladů ze života, jako kaleidoskop situací, které představují určitou výzvu svědomí.

Za roky 1994-96 jsme takových přednášek absolvovali více než šedesát – každou z nich jsme zahajovali písemným dotazníkem s dvanácti otázkami; svých posluchačů jsme se v nich ptali na jejich názory a pocity ohledně životních jistot, obav, nadějí a očekávání. Smyslem dotazníků původně bylo posluchače "naladit na stejnou vlnovou délku" a v jejich odpovědích nalézt odrazový můstek a vodítko pro utváření společného setkání, pro další společné povídání.

Záhy jsme však zjistili, že takto shromážděné odpovědi dětí a mladých lidí mají velkou sílu a že o svých autorech i o naší době mnohé vypovídají. Rozhodli jsme se proto vytvořit z nich jakýsi dvoudílný "subjektivní dokument", „Sešit komentářů“ a „Čítanku odpovědí“.

Publikace je již několik let rozebrána – pro opravdu vážné zájemce je ji však po domluvě možné okopírovat.


Podrobněji:

 O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2005-8 Nadační fond Klíček